אאא

במכתב הציבורי הראשון מאז מינויו לחבר 'מועצת גדולי התורה' של 'דגל התורה', מורה ראש ישיבת גרודנא באר יעקב הגאון רבי צבי דרבקין ללכת ולהתחסן.

בפתח המכתב כותב חבר 'המועצת' החדש: "הנה ב"ה בעת הזאת קול התורה נשמע ברמה, ובחורי הישיבה חוזרים ללמוד בחשק אחר מנוחה קצרה לאחר ימי החנוכה".

רה"י מביע דאגה מהמצה במגזר החרדי ואומר: "אך בשבועות האחרונים התגברה המגיפה ויש חולים רבים ל"ע, ויש חשש שקול התורה ייפסק ח"ו, לכן יש להיזהר במיוחד שלא להידבק ח"ו ושלא להדביק אחרים ולהישמר בכל עניני הזהירות, ובמיוחד בשמחות כפי שכבר פורסם בשם גדולי ישראל שליט"א".

בשלב זה קובע רה"י: כי "בודאי מצוה למי שבידו להתחסן שיקבל את החיסון כפי הוראת מרנן ורבנן עיני העדה שליט"א, ופשוט שצריך לנהוג כן, ובכך לא יוכל המשחית לבוא אל בתינו".

הגר"צ דרבקין חתם את מכתבו בתפילה ש"נזכה בזכות קיום מצות ונשמרתם לנפשותיכם בכל הברכות האמורות בתורה".

מיד לאחר חתימתו על המכתב, הודיע ראש הישיבה לתלמידיו, כי יילך להתחסן: "מחר - יום שלישי - גם אני אלך להתחסן אי"ה ורק לאחר מכן אשוב לישיבה".

מכתבו של ראש הישיבה
מכתבו של ראש הישיבה