אאא

התרגשות גדולה בקרב הנהלת גמ"ח עזר נישואין - 'אושר בכבוד'. בימים אלו נכנסו ראשי הגמ"ח למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א כדי לקבל את ברכתו. ראשי הגמ"ח הציגו בפני מרן שר התורה את פעילות הגמ"ח ואת ההכוונה של גדולי מורי ההוראה בדור שמלווים את הגמ"ח והעמידו על גביו את הפיקוח של ועד ההלכה 'גלאט הון' בכדי לוודא שכל פעילותו הענפה תהיה באופן מהודר ללא כל סרך איסור ריבית וללא צורך בהיתר עסקא ע"פ הדין, אשר כידוע מרן שר התורה שליט''א מורה להתרחק מאד מכל חשש נגיעה באיסור זה. 

 כמו כן, הציגו בפני מרן את המסלולים השונים שנבנו ע"י מומחי כלכלה שיוכלו לסייע לכל משפחה ומשפחה בהתאם למסלולים שאליהם הצטרפה.

בנוסף, הציגו ראשי הגמ"ח בפני מרן הגר"ח קניבסקי את שטר 'זיכרון דברים המהודר'‬ המיועד למי שמבקש לדקדק ולהדר ולהימנע מחשש של איסור ריבית, בהלוואה הניטלת ע"י הזוג לצורך קיום התחייבות ההורים ב'תנאים', הן בנטילת משכנתא והן נטילת הלוואה מכל מקור אחר. 

שטר 'זיכרון דברים המהודר' ‬נכתב בעידודם של גדולי הפוסקים ונערך ע"י רבני ועד ההלכה "גלאט הון" המפקח על פעילות הגמ"ח והוסכם ע"י גדולי הפוסקים שליט"א, אשר אף חתמו על מכתב לחיזוק הענין שהתפרסם בעבר ב'יתד נאמן' בתוך דבריהם כתבו: הנה כידוע מצויים חששות של איסורי ריבית בנטילת הלוואות לצורך קיום ההתחייבות של ההורים ב"תנאים" וכו'. לשם כך יזמו גמ"ח אושר בכבוד לפרסם לציבור "שטר זכרון דברים המהודר" שנערך על ידי חברי וועד ההלכה "גלאט הון", שהחותם על שטר תנאים זה ניצל מהרבה חששות של איסורי רבית הנ"ל. ואשר על כן ראוי לכל ירא שמים שבא להתחייב את ההתחייבויות הנהוגות בנישואי הילדים לחתום על נוסח השטר תנאים שיסדו. [ולכל הפחות יכתוב שהתחייבויות הם בכפיפות לשטר זה הנקרא שטר "זכרון דברים המהודר"].

 כמו כן ציינו בפני מרן את הסיוע הרב שהגמ''ח עתיד בע''ה להעניק לציבור ע''י הלוואות גם לילדים מבוגרים. מרן  שמע את הדברים בקשב רב ובירך את ראשי הגמ"ח בחום ובמאור פנים בברכת ברכה והצלחה.

 כפי שצויין בעבר, הנהלת הגמ"ח ביקרה גם במעונו של הגאון הגדול רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א המרא דאתרא דבני ברק - מראשי פוסקי ההלכה הממליצים על ההצטרפות לגמ"ח. ראשי 'אושר בכבוד' עדכנו את הגאון שליט"א על ההצלחה הגדולה בכך שרבים מבני התורה כבר הצטרפו למסלולים השונים של הגמ"ח. הגרש"צ חיזק את ידיהם באומרו: "אתם ממזכי הרבים, והסטייפלר היה מרבה להביא מחובת הלבבות שמזכי הרבים יש להם דרגה יותר ממלאך, וכן ראיתי אצל מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל שהיה מרבה לדבר תדיר בשבח מזכי הרבים".  


למגוון המסלולים של אושר בכבוד לחץ כאן>>