אאא

מסכת פסחים, דף ל"ד - בעברית:

 

מסכת פסחים, דף ל"ד - באידיש: 

 

מסכת פסחים, דף ל"ד - באנגלית:

 

מסכת פסחים, דף ל"ד - בצרפתית:

 

מסכת פסחים, דף ל"ד - בספרדית: