אאא

 קהילת 'היכל מרן', ע"ש מרן רבנו יוסף קארו זיע"א, בעיר בני ברק, החלה בהתפתחות על אף פטירת רבם בחג פסח האחרון. השבוע, הגיעו רב הקהילה וחלק מבני הקהילה לכתיבת אות בספר התורה החדש, בביתו של ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן.

בחג הפסח הקרוב, כאשר ימלאו שנה לפטירת רב הקהילה הגאון רבי שמעון מלכה, בני הקהילה מתכוונים להכניס ספר תורה לעילוי נשמת רבם.

השבוע, הם הגיעו לביתו של חכם שלום כהן, כדי לקבל את ברכתו ולכבדו בכתיבת אות בספר התורה החדש.

לאחר כתיבת האות, סיפר ראש הישיבה: "רב הקהילה שלכם, רבי שמעון זצ"ל, היה תלמיד שלי שנים רבות בישיבת פורת יוסף, ונשאר בקשר גם לאחר שהתחתן".

"בפעם אחרונה", סיפר ראש הישיבה, "הגעתי לבקר אותו בביתו בבני ברק, והוא שלח את נכדו ומשמשו - רפי, לומר שאין לו זכות להטריח את ראש הישיבה שלו שיבוא לבקרו".

"דעו לכם", הוסיף ראש הישיבה, "זה היה הרב שלכם, תלמיד חכם גדול ויחד עם זאת, עניו ותלמיד חכם עצום", סיים ראש הישיבה את סיפורו.