אאא

במהלך סעודת בר מצוה שנערכה לאחד מתלמידי ת"ת 'פני מנחם' שבראשותו, נשא הגר"ש אלתר דברים לילדים, כיצד לנהוג כאשר מתנכלים אליהם ומחרימים אותם.

בין היתר סיפר על פוסק הדור הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, כדי ללמד אותם כיצד ניתן להגיע למדרגה של שליטה עצמית ולא לפגוע ביהודי אחר, גם כשהצחוק בא באופן טבעי "להלבין יהודי זה אביזרייהו של שפיכות דמים".

הגאון רבי שאול אלתר תוהה כיצד הגיע הגרש"ז למדרגה זו שהוא מסוגל אף לעצור את החיוך שבא באופן טבעי? והוא מספר סיפור נוסף על ילד שהוחרם ע"י כל חברי כיתתו בת"ת עץ חיים, כאשר הגרש"ז היה היחידי שהגיע לבר מצווה שלו כדי לשמחו.

"כדאי להשריש ולהתרגל כבר בגיל בר מצווה לחשוב על השני, לחשוב מה מילה או מעשה יכולים לעשות לשני. לב שחושב על השני", מסביר הגר"ש לילדים ואומר להם כי "כך נעשים לאיש".

בהמשך התייחס במרומז להצקות שעוברים ואמר להן כי "לכל ילד יש הזדמנויות להבליג כשפוגעים בו או מציקים לו. אך אתם מקבלים מתנה. אם הנרדפים היו יודעים איזו טובה הרודפים עושים להם, היו מנשקים את שולי גלימתם"...

"כל ילד מתרגל לשלוט על עצמו. להיות איש, מושל ברוחו לעמוד בניסיונות. בולם "עצמו" בשעת מריבה, זה שלטון עצמי וזה מפתח להצלחה בתורה, במצוות, ולהבדיל גם בענייני עוה"ז".