אאא

מעמד קביעת המזוזה לבית המדרש החדש בראשות הגאון החסיד רבי דניאל חיים אלתר, בן האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זיע"א, נערך היום (חמישי) בהשתתפות רבים מתלמידיו.

בשבועות האחרונים נשלמה בנייתו של בית המדרש, המכיל היכל תורה מרווח, הפתוח במשך כל שעות היממה; אוצר ספרים עשיר ורחב ידיים; חדר קפה ותה; ובית מדרש בו מתקיימים דבר יום ביומו שלוש תפילות, ערב בוקר וצהריים.

במסגרת כינונו והקמתו של בית מקדש מעט זה, חזרו להתקיים בס"ד גם שיעורי ה'דף היומי' המפורסמים ונודעים בקרב ציבור הלומדים כעשרים שנה מהגרד"ח.

כן חידשו את שיעורו הנפלא בחומש רש"י מידי יום ביומו כמו עוד שיעורים רבים ותיקים וגם חדשים (כגון שיעורו המפורסם בספר "שפת אמת מידי ליל שישי ועוד ועוד).

שיעורים אשר כבר נודעו בשער בת רבים כמוקד משיכה לקהל שומעים רב ומגוון, אשר יהנו - יחד עם כל תושבי האזור - ממקום תורה ותפילה מתוך יישוב הדעת ומנוחת הנפש.

במעמד השתתף אחיו, ראש ישיבת 'שפת אמת' הגר"ש אלתר, לצד רבני השכונה - אשר נשאו מדברותיהם והרעיפו מברכות פיהם דברי שבח והלל על הבית הגדול לה' שיעמוד אי"ה כמקום תורה ותפילה לשנים רבות.