אאא

בשורה: הרשות החרדית יוצאת בשורת פרוייקטים חדשה לטובת הציבור החרדי, שתכלול פרויקטים ייחודים לקראת שנת השמיטה, תוכניות למען בני הישיבות על ידי ארגוני הנוער וכן מספר תוכניות ליצירת ביטחון כלכלי בירושלים.

התנעת הפרויקטים התאפשרה לאחר אישור סגן שר התחבורה הרשות החרדית והבטיחות בדרכים אורי מקלב, במפגש עם המנהל הכללי של המשרד לירושלים ומורשת אבי כהן סקלי וראש הרשות החרדית מר רועי אסף.

[בפתח הפגישה הדגיש מקלב את חשיבות שיתוף הפעולה בין הרשות החרדית שהוקמה בחודשים האחרונים יחד עם המשרד לענייני ירושלים ומורשת.

"אנחנו רואים את המהפך שמתרחש בעיר ירושלים, זו עיר הבירה וזו תהיה אבן השואבת לכל הארץ, רוב מניין ובניין של תושבי העיר ירושלים כיום הם בני הציבור החרדי כן ירבו ב"ה. ולכן יש את הצורך בשיתוף בהעמקת שיתוף הפעולה, אמר מקלב".

מנכ"ל המשרד לירושלים ומורשת, אף הבטיח להקצות משאבים נוספים על אלו המגיעים מהרשות החרדית לטובת פרויקטים חשובים אלו.

בסיום הפגישה סוכם כאמור על התנעה של שורת פרויקטים לרווחת בני הישיבות בישראל, על ידי ארגוני הנוער השונים, פרויקטים ייחודים לקראת שנת השמיטה הקרובה ולהעמקת הידע ההלכתי בנושא וכן מספר תוכניות ליצירת ביטחון כלכלי לבני התורה בעיר ירושלים דבר הנחוץ מאוד בימים אלו בעת משבר הקורונה, וכן תכנית אסטרטגית משותפת לרשות החרדית, למשרד לענייני ירושלים ולעיריית ירושלים לצמצום הפערים כלפי הציבור החרדי בעיר הבירה.

סגן שר התחבורה, הרשות החרדית והבטיחות בדרכים אורי מקלב סיכם: "אנחנו משיקים היום שורת תוכניות ברשות החרדית למען רווחת הציבור החרדי, זוהי בשורה של ממש לבני התורה ובני הישיבות בארץ, אנחנו שמחים על היכולות לסייע לצמצום הפערים בציבור החרדי"

מנכ"ל המשרד ירושלים ומורשת מר אבי כהן סקלי: "אני רואה חשיבות אסטרטגית במתן מענה הולם לחברה החרדית. לכן, שיתוף הפעולה בין משרד ירושלים ומורשת לרשות החרדית במשרד ראש הממשלה חשוב כל כך. אנחנו נשקיע יחד בתחומי התעסוקה, הכשרות מקצעויות וסוגיות נוספות שיעלו בין המשרדים".

ראש הרשות החרדית מר רועי אסף: אלו צעדים חשובים לקידום הציבור החרדי בישראל, שיתוף הפעולה המקצועי וההדוק עם המשרד לענייני ירושלים, עיר בה נמצאים רבע מיליון חרדים הינו ראשון במעלה.