אאא

כפי שנחשף ב'כיכר השבת', על רקע הירידה במספר המתחסנים החרדים, מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' פרסמה הבוקר (שלישי) 'קול קורא' לציבור החרדי לצאת ולהתחסן נגד נגיף הקורונה: "יש חיוב לכל חד כלפי חבריה שלא להזיקו חלילה".

בפתח מכתבם כותבים גדולי ישראל: "לדאבון ליבנו זה כבר כמעט שנה תמימה אשר לא פסק המשחית מהכות בנו, ובמקומותינו פרץ וצווחה בעת התפשטות המגיפה הנוראה וריבוי חולים ונפטרים ה"י, ופשוט שעל כל אחד ואחד להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, לשוב אל אבינו שבשמים בתשובה שלימה לפניו, ולב יודע מרת נפשו באשר הוא שם".

"ועתה", כותבים חברי 'המועצת': "ברחמיו המרובים ובחסדו כי גבר עלינו, כיוון שנתן הבורא רשות לרופא לרפאות (ברכות ס.), הצליחו לייצר חיסון נגד נגיף הקורונה, אשר לדעת כל המומחים ולאחר שנעשו בדיקות וניסויים רבים, הוכח שיש על ידו התועלת למנוע את החולי הקשה שע"י הנגיף, והוכח בבירור כי והנה מבואר בשו"ע יו"ד סי' של"ו שאמנם נתנה התורה רשות לרופא לרפאות, אך אין זו רק אין סיכון כלל בקבלת החיסון הנ"ל".

הרבנים הוסיפו: "יש חיוב לכל חד כלפי חבריה שלא להזיקו חלילה, וכדברי התוס' (ב"ק כ"ג) "דיותו יש לו לאדם להיזהר שלא יזיק מאשר שלא יוזק"".

"ואשר על כן", כותבים הרבנים: "קוראים אנו בזה לכל אשר יראת ה' בלבבו, להזדרז וליטול את החיסון נגד נגיף הקורונה כעצת הרופאים ללא כל חשש, בכל גיל ששייך לקבל החיסון הנ"ל, ובזה מקיים ההשתדלות שלא יחלה חלילה כאשר נצטווינו "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

בסיום מכתב, הוסיפו חברי מועצת גדולי התורה: "ובזכות זריזותנו בקיום מצוות 'ונשמרתם' נזכה שרופא כל בשר יסיר מעמנו כל נגע ומחלה במהרה ויאמר למשחית הרף ולצרתנו די, ולשוב לעסוק בתורה הקדושה כבראשונה בלא מפריעים כלל, עדי ביאת ינון בב"א".