אאא

הילולת הרש"ש הקדוש – מה מיוחד השנה ?

בשבת קודש פרשת בא י' בשבט תחול הילולת הרש"ש הקדוש מייסד ישיבת המקובלים "בית-אל" בירושלים, הרש"ש הקדוש הוא אחד מעמודי התווך להבנת דברי האר"י, דרך סיפור התגלותו ניתן ללמוד על גדלותו בתורה לצד עוונה גדולה שהייתה בו.

על פי המסופר הוא עבד כשמש בית כנסת, בישיבת המקובלים בית אל, אצל ראש הישיבה, הרב גדליה חיון. הרש"ש עקב אחרי הלומדים, והתעמק בכל הנלמד בישיבה, ולעיתים קרובות סייר בין קברות הצדיקים הקבורים בהר הזיתים. הוא נהג לשבת בקרן זוית של חדר הישיבה, והיה שומע את הקושיות וההתלבטויות שהתקשו בהם הרב חיון ותלמידיו. כדי לעזור להם, נהג הרש"ש לכתוב בפתקים, תשובות לאותן הקושיות, והניחם בספרו של הרב חיון.

התשובות שבפתקים הפתיעו את הרב חיון והאירו את עיניו, כשניסה לברר מי כתב דבר זה, תלמידיו אמרו שאין להם חלק במעשה זה. בתו של הרב גדליה, החליטה להתחקות על הנעשה, וגילתה כי השמש הוא האחראי לשימת הפתקים. מיד הודיעה זאת לאביה, שהשביע את הרש"ש לגלות לו האם זה הוא, ולאחר שהתגלו יכולותיו, התחתן עם חנה חיון, בתו של ראש הישיבה, ולאחר מכן מונה לראש הישיבה.

מידי שנה מציינים את הילולת הרש"ש בישיבה הקדושה ברוב פאר וכבוד גדול לאותו צדיק שמימיו אנו שותים, זכינו וגדולי הרבנים היו מגיעים להילולה הקדושה בישיבה,
עקב הקורונה פתחה הישיבה בפרויקט מיוחד, כל אחד יכול לשלוח שמות וראש הישיבה יחד עם תלמידי הישיבה יתפללו על כולם גם בישיבה, גם בכותל המערבי וגם בציונו של הרש"ש הקדוש.

ההילולה תשודר במוצאי שבת פרשת בא, בשעה 20:30, בהילולה יאמרו דברי תורה הרב ישראל אביחי, הרב שלמה עמר, הרב שמואל אליהו, הרב בניהו שמואלי ועוד רבנים רבים לצד אמנים ופייטנים.