אאא

חבר מועצת החכמים של תנועת ש"ס הגאון רבי דוד יוסף, יוצא היום (שני) ממקום מושבו בחו"ל - בחריפות כנגד האלימות הנראית בימים האחרונים ברחובות בני ברק.

"כתוב בתורה 'הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו', חז"ל אומרים: שהכוח של יעקב אבינו, של עם ישראל, זה בפה שלהם. הכוח של עשיו זה באלימות – זה בידיים", כך פתח את דבריו חבר 'המועצת'.

"צר לנו לשמוע שיש יהודים הקוראים לעצמם שומרי תורה ומצוות שמשתמשים באלימות, מחללים שם שמיים. אילו אבי מורי מרן הגר"ע יוסף היה חי היום אין ספק שהוא היה יוצא בכל תוקף כנגד אותם פורעים כנגד אותם אספסוף שהולכים בדרכו של עשיו הרשע. דרכם לא דרכינו".

"אנחנו", הוסיף הגר"ד, "צריכים ללכת בדרך תורה. "עת צרה היא ליעקב", אנחנו נמצאים עכשיו בצרה ומצוקה, אנחנו צריכים לשמור על כל ההוראות ע"פ דין תורה. "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", זה התפקיד שלנו. ולהתפלל כל הזמן וללמוד תורה ולעשות כל מה שאנחנו יכולים לעזור לכלל ישראל".

"ולא חלילה לעשות ההיפך, להביא קטרוג על עם ישראל בזה שאנחנו נוקטים בשיטותיו של עשיו הרשע, ממש ההגדרה היא עשיו הרשע".

הגר"ד מסיים את את דבריו ואומר: "אני שמעתי את דבריו של אחי הגדול הרב יצחק יוסף, אני מצטרף לדברים שלו ואני קורא לכולם להוקיע את אותם פורעים. להפסיק את האלימות הזאת, חלילה הדברים הללו יכולים להביא לרצח ולשפיכות דמים. אנחנו צריכים להוקיע את זה להרחיק אותם מתוך המחנה שלנו וללכת בדרך של תורה, העדינות של התורה, הקדושה. תורה, תפילה, יראת שמיים ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שיושיע אותנו ויציל אותנו מכל צרה ומצוקה ומכל נגע ומחלה, אכי"ר".

צפו בווידאו