אאא

ראב"ד בני ברק, הגאון רבי יהודה סילמן, מזהיר מפני השתתפות או צפייה בהפגנות וקורא להורים "להרחיק את הילדים מההפגנות כמו מאש", שכן ישנם תופעות של התדרדרות רוחנית וחינוכית, ונזק ארוך טווח, כתוצאה מהשתתפות ואף צפייה פסיבית בהפגנות אלו.

בשו"ת מיוחד שהעניק הגר"י סילמן, ממורי דרכו של 'מוקד חינוך בני ברק', לקראת צאת הגיליון החמישי של גיליון 'במוקד', הוא אמר כי ההפגנות הן "נזק מכל בחינה, לא רק חינוכי אלא גם גופני".

הרב סילמן הסביר כי "הבחור מסתכן בחוץ, גם מתרגל ליהנות מאלימות וגם הוא מתרגל לחברה של אנשים אלימים. מרגיש קשר לאנשים שאין כוחם אלא 'לא בפה', כוחם בידיהם. מתלהב מהמשטרה או לפעמים מתלהב מאותם אינשי דלא מעלי שרבים עם המשטרה.

"איך שלא יהיה הרי זה נותן סולם ערכים מסולף מאוד ובלי שום ספק מקלקל את החינוך ואת העדינות שצריכים להיות לבן תורה. זו סכנה נוראה".

"ההורים והמחנכים", הוסיף הרב סילמן, "צריכים לומר לבנים ולתלמידים שלהם: אנחנו חושבים שלריב עם המשטרה הוא דבר אסור בתכלית האיסור מכל בחינה שלא נסתכל על זה, ואלימות על כל סוגיה רחוקה מהדרך שלנו. זאת גם הסיבה לכך שהחזון איש התנגד להפגנות, כי הדרך שלנו היא לא אלימות אלא דרך אחרת".

הרב סילמן הוסיף וביקש: "צריכים לומר לילדים: אל תרדו למטה, אל תסתכלו על הדברים האלה שמקלקלים את הנפש והורסים את העדינות, תברחו משם כמו מאש!".