אאא

לקראת פתיחת שערי בתי הכנסת ובתי המדרש, הגאון רבי יהודה דרעי, רבה של באר שבע, מבהיר כי רק מחלימים ומתחסנים יוכלו להיכנס או מי שיציג בדיקת קורונה שבועית.

תחת הכותרת "הודעה חשובה - אודות חובת החיסון בבתי כנסיות ובתי מדרשות וכל המשרתים בקודש ברבנות באר שבע", כותב הרב דרעי כי "לקראת פתיחת שערי בתי הכנסת ובתי המדרש הצפויה אי"ה בשבוע הבא, הנני להודיע כדלהלן.

"הכניסה לבתי הכנסת ובתי המדרש (רשת הכוללים לאברכים ובעלי בתים ומדרשיות) וכל מערך שיעורי התורה בעיר, תותר רק למחלימים או למתחסנים או למציגים בדיקת קורונה שבועית".

עוד מבהיר הרב דרעי ל"משרתי הקודש בשירות הציבורי", כי "מנהלי מחלקת הכשרות הנישואין והמקוואות, משגיחי הכשרות והמפקחים, מסדרי חופה וקידושין, בלנים ובלניות, יורשו להמשיך בתפקידם בכפוף לאמור לעיל".

"האחריות לביצוע הוראה זו", כותב הרב דרעי, "מוטלת על רבני וגבאי בתי הכנסת, ראשי בתי המדרש והכוללים, מגידי השיעורים, מנהלי המחלקות".

לסיום, כותב הרב דרעי כי "תוקף הוראה זו לבתי הכנסת ובתי המדרש וכו', תחול מיד עם פתיחתם הצפויה בעוד כשבוע ימים. ולגבי המשרתים בקודש, החל מיום ראשון ט"ז אדר (28.2.2021). על הציבור להיערך לכך מבעוד מועד, כדי למנוע אי נעימות ועוגמת נפש".

הרב דרעי מחדד במכתבו כי "הוראה זו היא בהמשך להוראת גדולי ישראל מכל החוגים אשר הורו להתחסן מבלי כל חשש או פקפוק, וכבר הורו רבותינו בתלמוד (סנהדרין קי, א) כל המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר שכינה, ואין מקום למהרהר אחר השכינה להסתופף במקום שהשכינה שורה בו בבתי כנסיות ובתי מדרשות".

כזכור, בתי הכנסת ובתי המדרש ייפתחו החל משבת זכור הבעל"ט לפי התו הירוק למחוסנים ומחלימים ב-50 אחוז תפוסה. או במגבלה של עשרה מתפללים בפנים ו-20 בחוץ.