אאא

אברך שלח מכתב אל ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, בו התאונן כי הוא אינו מרגיש טעם בחייו, שכן הוא "אנוס", וחי בדרך שהוא לא מאמין בה.

במערכת 'דבר אמת', הביאו את מכתב התשובה המלא של הגר"ש אלתר לאותו אברך, בכתב ידו. "מה ששפכת כאב לבך שאינך מוצא טעם וחיות בהיותך אנוס בסיבות מכריחות".

"ידוע לך וודאי הווארט על חייב אדם ללמד בנו להשיטו במים, כי יש כמה אופני ׂשְחִיָ‘ה במים, והצד השווה: שהראש יהא תמיד מעל המים, וזה צריך ללמוד, נשיאות ראש מעל ים הסוער ושטף מים רבים של עוה“ז".

"ובאמת אפשר להמשיל כל שהותנו בעולם ל‘בית ספר לׂשְחִיָ‘ה‘, והרי מה משנה ללומד באיזה ברֵיכה הוא לומד =(באיזה מקום הציבו הקב“ה המנהג עולמו) ואיזה צבע המים ששוחה בם =(מהו סוג נסיונות שצריך לעבור לגלֹות אור נשמתו המיוחדת), יכול לסמוך שבוודאי מלמדים אותו כפי צרכו, ועשיית רצון הבוית"ש מה לי הכא מה לי התם [למי שאנוס באמת, ולא למי שנסיונו בזה עצמו]".

"ידידך המאחל לך שיחַזֵק השי"ת רוחך, ונהרות לא ישטפוך. אוהבך בלונ"פ שאול".