אאא

ביום כ' באדר ה' תשנ"ה, נלב"ע גאון ישראל הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, והשבוע ציינו את יום היארצייט, בעצרות זיכרון ובעלייה לקברו.

במערכת 'דבר אמת' מתפרסם היום (שישי) תיעוד מעניין, מאותו בוקר, בו נערכה ההלוויה. שעות ספורות קודם לכן, מעד כ"ק האדמו"ר ה'פני מנחם' זצ"ל, בעת שהותו בעיר חיפה ונפצע קלות, ובשל כך לא יכל להגיע להשתתף בהלוויה הגדולה שהתקיימה בירושלים.

הרבי זיע''א ביציאתו מהניחום אבלים, ומאחוריו בנו הגרד''ח אלתר
הרבי זיע"א ביציאתו מהניחום אבלים, ומאחוריו בנו הגרד"ח אלתר

לעומת זאת, תלמידי ישיבות גור - לרבות ישיבת חצור שבצפון המרוחק, הגיעו להשתתף בהלוויה, שנחשבה אז להלוייה ענקית, שטרם נראתה כמותה.

בליל שישי, חזר הפני מנחם זצ"ל לירושלים, ומיד נסע לניחום אבלים בשכונת שערי חסד.

הרבי בחזרתו לרכב, עם הנהג ר' ישראל קורניק
הרבי בחזרתו לרכב, עם הנהג ר' ישראל קורניק

בתמונות שנחשפות כעת, נראה הרבי זיע"א ביציאתו מהניחום אבלים, ומאחוריו בנו הגרד"ח אלתר, ראש ישיבת פני מנחם בירושלים.

בתמונה נוספת נראה הרבי בחזרתו לרכב, עם הנהג ר' ישראל קורניק מהעיר חיפה, כאשר אפשר לשים לב שהמושב הקדמי שעל יד הנהג הוסר ממקומו, כדי לאפשר את מנוחתו של הרבי.

יצויין, כי בין הפני מנחם והגרש"ז אויערבך שררו יחסי ידידות מיוחדים, והם נפגשו ושוחחו רבות בדברי תורה, כפי שניתן לראות בתמונות מפגישותיהם:

הרבי ה'פני מנחם' עם הגרש''ז אויערבך
הרבי ה'פני מנחם' עם הגרש"ז אויערבך
הגדלה
הרבי ה'פני מנחם' עם הגרש''ז אויערבך
הרבי ה'פני מנחם' עם הגרש"ז אויערבך
הגדלה
הרבי ה'פני מנחם' עם הגרש''ז אויערבך
הרבי ה'פני מנחם' עם הגרש"ז אויערבך
הגדלה
הרבי ה'פני מנחם' עם הגרש''ז אויערבך
הרבי ה'פני מנחם' עם הגרש"ז אויערבך
הגדלה