אאא

במבצע מיוחד ומשולב, שערכו לאחרונה פקחי רשות המסים וצוותי ביטוח לאומי, התגלו עשרות עובדים במאפיות מצות ברחבי הארץ, שלא מדווחים על עבודתם זו, וחלקם אף מקבלים במקביל דמי אבטלה.

הפשיטה נעשתה על 11 מפעלים לייצור מצות, בערים בני ברק, ירושלים, בית שמש, פתח תקווה, שדרות, אשקלון ואשדוד, לגביהם עלה חשד להעלמות מס, הפרות בטיחות בעבודה, הפרות בזכויות עובדים, העסקת קטינים על חשבון שעות הלימודים, הלנת שכר העובדים וכאמור העסקת עובדים המקבלים קצבאות מביטוח לאומי.

במסגרת מבצע האכיפה, בו השתתפו גם אנשי מנהל הבטיחות ומנהל האסדרה במשרד העבודה, התברר שישנם עשרות עובדים שאינם מדווחים ככאלה במערכות הביטוח הלאומי, וששכר עבודתם משולם ב'שחור' על ידי המעסיק.

בתוך כך, עובדי ניהול ספרים ברשות המסים מצאו הפרות של חוק 'צמצום השימוש במזומן' בחמישה מפעלים, ואי רישום הכנסות כחוק בשניים. במפעל לייצור מצות באזור הדרום נמצא כי לא נרשמו הכנסות בסכום כולל של 528,000 שקל, ובמפעל באזור ירושלים נמצא כי לא נרשמו הכנסות בסכום כולל של 416,576 שקל מהזמנה שנעשתה מחו"ל.

 אפיית מצות בבני ברק. אילוסטרציה, למצולמים אין קשר לידיעה (צילום: מוטי גרין)

לאור אסונות שאירעו בעבר, מנהל הבטיחות במשרד העבודה שם דגש בפשיטה זו על כל נושאי בטיחות העובדים, דוגמת גידור ותקינות מכונות, כלים טעוני בדיקה, חיבורים לחשמל, הדרכות עובדים ועבודת בני נוער, ובחלק מהמפעלים הוצאו צווי בטיחות וצווי שיפור על הליקויים שנמצאו.

עוד נמצא, כי בחלק מהמאפיות עבדו קטינים המדווחים כתלמידי בית ספר, שהועסקו בשעות הלימודים, בניגוד ל'חוק עבודת הנוער'. בנוסף, עלה חשד להעסקת עובדים, הן נערים והן בגירים, בשעות עבודה מרובות, וזאת בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה וחוק עבודת הנוער. כמו כן, עלה חשד להפרות צו הרחבה לפנסיה-חובה (אי העברת כספי הפנסיה של העובדים לידם). 

בכל האתרים נאסף מידע אודות תנאי העסקה של העובדים בהם, אשר נבחנים כעת על ידי מנהל האסדרה והאכיפה, ובמידה ויימצאו הפרות של זכויות עובדים, יוטלו התראות מנהליות וקנסות כספיים.

כלל ממצאי החקירה יועברו לגורמי המקצוע במוסד לביטוח לאומי, וכן ללשכה המשפטית, כדי לבחון את המשמעויות הפליליות שעשויות לנבוע מהם.