אאא

לקראת סיום זמן חורף ובפתו של בין הזמנים, הגיע הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף לביקור מיוחד בישיבת תפארת יונתן יהושוע - ישיבת הקורונה.

הגר"י יוסף הגיע לישיבה והתעניין בתלמידים ושאל מה הם לומדים והאם הם נהנים בלימוד, לאחר מכן, נשא שיחה במשך שעה ארוכה בפני תלמידי הישיבה.

במהלך השיחה פרש הראש"ל את דרך הלימוד כפי שהורה זקן אביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, בסיום המעמד אף שיבח בצורה מיוחדת את ראש הישיבה הרב ישראל מאיר זביחי ובירך את תלמידי הישיבה בכל מילי דמיטב.

יצוין, כי ישיבת 'תפארת יונתן יהושע', נפתחה כ'קיבוץ' לבוגרי ישיבות בתקופת הקורונה ומאז היא נקראת בעולם הישיבות כ'ישיבת הקורונה'.

צפו בתיעוד