אאא

הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון רבי יצחק יוסף, התייחס בשיעורו בבית הכנסת 'היזדים' לסערת החלטת בג"צ לאפשר את הכנסת החמץ לבתי החולים והזהיר ממצב בו אזרחים שומרי מצוות יחששו להתאשפז, תקף את השוטרים וקרא לחוקק חוק עוקף בג"צ.

הרב פתח את דבריו ואמר: "סיפרתי שהיה אצלי בלשכה מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, ועוד כמה בכירים של הפרקליטות, ישבו אצלי, אמרו, הרב, 'מה אנחנו עונים לבג"צ?' יש בג"צ נגדנו להכניס חמץ לבתי חולים. 'למה אתם אוסרים?'.

"הרבנות לא נותנת הכשר" שיתף הרב: "ככה היה עד היום, אם יש חמץ בבתי חולים - אסור. היה שומר בדלת, בודק בתיקים, אם יש לו חמץ, מוציא לו את זה, 'שים את זה פה, יש פה אצטבות, שם את זה באצטבה, כשתלך, ניתן לך את זה בחזרה'. לא מכניסים חמץ.

"הגישו בג"צ: 'יש דרוזים, יש ערבים, יש חילונים שאוכלים חמץ. נו אז מה? למה אתה אוסר עליהם?' יש שר אחד בכיר, יאמר לזכותו, אומר לי 'כבוד הרב, אני לא דתי, אני אוכל חמץ בפסח, אבל איפה אני אוכל, בקפריסין. אני כל שנה הולך לקפריסין לפסח, שמה אני אוכל חמץ'. יש לו קצת שכל לפחות לא להכעיס את הקב"ה, בארץ ישראל".

"אנחנו מנענו את זה", הוסיף הרב הראשי: "אבל הבג"צ לא קיבל. מנדלבליט ייזכר לטוב הוא השיב תשובה בשמנו, ואמר, 'כן, הרבנות הראשית צודקת שלא להכניס חמץ'. גם הסברתי את זה. שהיה בעיה של ניתוחי מתים, אנשים פחדו להתאשפז שלא ימותו וינתחו אותם. גם עכשיו, אנשים יפחדו להתאשפז בבתי חולים בפסח, למה, אולי יהיה בחדר שלו אולי מישהו שלא דתי ויביא איתו פיצה וישאיר חתיכה וישים את זה על האדן של החלון והנה חמץ. אני לא רוצה להיכשל בבל ייראה ובל יימצא. סתם איזו הרגשה זו שמא יבוא לאכול. עושה לו מחיצה כתוב. איפה אתה רואה מחיצה?".

"אנחנו הצענו פשרה" הדגיש הרב הראשי: "לא הלכנו איתם ככה ראש בקיר, אמרתי כמו בסוכות עושים סוכה בבית חולים אותו דבר יעשו בפסח. ט"ו ט"ו מחג המצות. נאמר גזירה שווה נעשה סוכה למטה בבתי חולים ויהיה כתוב 'כאן מותר להכניס חמץ'. ככה דרוזי, ערבי, אדם שלא דתי - לצערנו הרב אוכל חמץ, יאכל שמה בסוכה. נעשה סוכה גדולה יפה, עם קישוטים יעשו להם, ויאכלו שמה את החמץ. אני הצעתי לבתי המפשט את ההצעה הזאת, אבל כשיכנסו לבתי החולים יהיה את הבודק שלא ייתן להכניס לתוך הבית חולים. לא קיבלו את זה".

הרב הראשי הוסיף: "אני פניתי השבוע עוד הפעם למנדלבליט, ביקשתי לפחות השנה הזו אל תממשו את הפסק הזה. הם פסקו השנה שכבר השנה מותר להכניס את החמץ בתי חולים. ביקשתי לעכב את זה, אני מחכה לתשובה. השבוע שלחתי להם מכתב".

הראש"ל הדגיש כי יש לחוקק חוק עוקף בג"צ: "באם היה כוח לדתיים אחרי הבחירות, הבחירות של הכנסת, יעשו חוק בעז"ה שיחזקו את הדעה שלנו של הרבנות. מי נותן הכשרות? הרבנות. מי שצריך ענייני רופאה למי הוא פונה? -לרופאים, פרופסורים. ענייני צבא, שואל קצינים בצבא. ענייני הלכה שואלים את הרבנות הם מבינים בדבר הזה. אנחנו רוצים לעשות חוק אחר כך, לא להכניס חמץ לתוך בתי חולים".

הרב יוסף קרא לחקיקת חוק עוקף בג"צ: "דיברתי על זה בזמנו עם וינשטיין, היה יועץ משפטי לפני מנדלבליט. והוא אמר לי 'כבוד הרב, אין לכם ברירה. תעשו חוק. תעשו חוק רק ככה בצורה כזו'. איך זה נקרא החוק הזה? עוקף בג"ץ, לא יודע איך זה נקרא. שיעשו חוק כזה בצורה ברורה".

"אנחנו מבינים בכשרות הרבנות, לא השופטים עם כל הכבוד", הדגיש הרב הראשי.