אאא

בר"ח ניסן – חלוקת המשרות בשמים – בא לבחור!

מה הקשר בין: ר"ח ניסן יום חלוקת משרות, ויום הולדת של רבי נחמן?

חלוקת משרות – לכל השנה

ר"ח ניסן הוא יום גדול! מחלקים בו מתנות!

"החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה" הבעש"ט הקדוש אמר למגיד ממעזריטש:

"ואז מתמנים בו כל השרים והשלטונים שבעולם, ולעת עתה נתמנו שרים לא טובים, ועתה הוא עת להתפלל" (דגל מחנה אפרים פר' ויגש).

מסביר הבעל שם טוב הקדוש:

"כל מלכות וגדולה נפסקים לאדם - במלכות שמים"! כי "ומלכותו בכל משלה" והקב"ה הוא היחיד ש"המתנשא לכל לראש"  אומר הבעל שם טוב הקדוש:

"כי כל המלכות והגדולה - נפסק לו לאדם במלכות שמים".

היום מחולקות כל המשרות – בא תקח!

כל מלכות וממשלה שיש לאדם נקבעת בר"ח ניסן:

"אפילו שררה קטנה - הכל תלוי אם יפסק משמים יגיע לאדם ואם לאו לאו"!

ר"ח ניסן הוא באביב, אותיות בי אב - לשון גדולה. היינו:

"כי בחודש הזה נפסק גדולה לכל מי שירצה ה' לגדלו ולהמליכו".

צדיק מושל ביראת אלוקים – רק תבקש

ה'עבודת ישראל' כותב: "שמעתי שהריב"ש הקדוש אמר כשהגיע ר"ח ניסן, שהוא ראש השנה למלכים, והושיב כל מלאך על כנו, וכשראה מלאך אחד שלא ישר בעיניו היה ממנה אחר תחתיו".

עבודת ישראל: "דהנה צדיק מושל ביראת אלוקים... עד שיכול למשול אפילו על השרים של מעלה ולמנותם כפי רצונו שמבין לטובה, וכמו ששמענו דרך הצדיק הריב"ש נשמתו בגנזי מרומים"

הבעל שם טוב הקדוש היה מושל אפילו על השרים של מעלה והיה ממנה שרים בצבא השמים - כפי רצונו, וזה בחייו, וקל וחומר במיתתו:

"כי גדולים צדיקים במיתתן - יותר מבחייהם",

ש"צדיק גוזר והקב"ה מקייים".

ר"ח ניסן – יום הולדתו של רבי נחמן מברסלב

'היום בו נולדת, הוא היום שבו בורא עולם החליט:

שהעולם אינו יכול להתקיים בלעדיך' וזה נכון לגבי כל אחד!

בר"ח ניסן נולד רבי נחמן מברסלב, בברית אמר דודו הצדיק ר' ברוך ממעזיבוז, כי שמו נחמן על שם:

"זה ינחמנו ממעשנו ומעיצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה'"  (בראשית רבה כה, ב), ודרשו חז"ל: "צדיק בא לעולם - טובה באה לעולם".

הבעש"ט הקודש היה ערוך סעודה ביום הולדתו, היה אומר: "אין העולם נברא - אלא בשבילי..." והתוצאה... אורה של תורת החסידות ירד לעולם, ונינו, רבי נחמן ממשיך דרכו:

הטווה דרך בעבודת ה' לרבים עד ימות משיח – וזוהי מלוכה!

הכנת 'כלי' לקבלת השפע – למשרה המיוחלת 

רבי נחמן נולד בר"ח ניסן, שהוא ראש השנה לחלוקת כל סוגי המשרות, ביום זה נקבע לכל אדם, איזה משרה יקבל, וזה כולל את כל המשרות:

מהמשרה הכי קטנה ועד המשרה הכי גדולה.

כדי לקבל משרה - צריך להכין 'כלי' קיבול לשפע – למשרה.

המשרה נראית - כדבר גשמי, אבל:

למשרה הגשמית יש - מטרה רוחנית!

והיא ניתנת - לפי הרצון הרוחני של האדם.

ככל שתמליך - כך תומלך!

בר"ח ניסן שוקלים בשמים למי לתת - 'משרה' 'מלוכה'. ומה בודקים?

מה תעשה עם המשרה שתקבל?

האם תמליך את הקב"ה או אותך?

האם ע"י המשרה - תמרוד במלך העולם?

מטרת המשרה שהאדם מקבל היא:

לפרסם ולהמליך את הקב"ה - למלך העולם!

לפאר ולקדש את שמו של ה' יתברך, ולהוכיח:

"ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"

אם רצונך להגדיל את כבודו של ה' יתברך – קיבלת! מזל טוב! בהצלחה!

חודש ניסן – חידוש הרצון, מה הרצון שלך?

רבי נחמן מדבר הרבה על חשיבות הרצון:

למי שיש רצון אמיתי הוא יצליח - להתגבר על הקשיים.

אבל, הרצון - דורש תפעול ותחזוק יום יומי.

יש הרבה קשיים וניסיון בדרך למטרה – וקל מאוד להתייאש.

ולכן, ר"ח ניסן הוא – הזמן להתחדשות.

בחודש ניסן הוקם המשכן, ולכן, ניתן לחודש זה יותר להרגיש את הרצון האמיתי שמתחבא בלב להכיר ולהתקרב לקב"ה, ולהמליך אותו עלינו ועל העולם.

בניסן הכל מתחיל לפרוח – ומתעורר ונולד באדם רצון וחשק חדש!

מה התפקיד לי בעולם? מה המשרה שמחכה לי?

הקב"ה רוצה שתתעורר... ותתחיל לפעול...

רצוני ב'מלוכה' כדי להמליך - אותי או את הקב"ה?

לקבל משרה – זה נשמע טוב, אבל, לא כל כך פשוט.

כל מנהל מתמודד עם קשיים אין סופיים, מה שגורם קצת להוריד את הרצון וה'חשק' להמשיך לפעול, אומנם:

האדם חלם על משרה - וחלומו מתגשם!

אבל, עם הזמן לאט לאט, הוא לא מצליח להנות ולתפקד כפי שחלם במשרת חלומותיו, מה גורם לאדם לאבד את החשק והרצון?

האדם שואל – את עצמו, רצית מלוכה? אבל, איפה כבודי?

אדם שרוצה משרה, צריך ל'בעור' בו – כבוד ה', ואם זו המטרה:

קח בחשבון – שכבודך יפגע!

כשהמטרה היא כבוד ה' - כבודך תמיד יכול להפגע!

ולכן, אתה צריך לשאוף - שרצונך יהיה רצון ה'!  וכבודו – כבודך!

כשהאדם מרגיש שרק כבוד ה' לנגד עיניו:

הוא לא מאבד את החשק והרצון להמשיך למלוך על המשרה.

ה'כלי' להצלחה במשרה הוא – הענווה...

רק עם ענווה ניתן להמליך את הקב"ה, להתבטל ולעשות את רצונו.

כאלו מלכים שהקב"ה מחפש... את מי שרוצה להמליך אותו...

הקב"ה רוצה שע"י המשרה שהאדם יקבל, הוא יגדיל את – כבודו:

רק מי שיש בו ענווה והתבטלות יצליח להחזיק מעמד במשרה.

האדם שואב את הכח לממש את משרתו, מרצונו לעשות רצון ה', לעשות לו נחת רוח, ומההשגחה הפרטית שמלווה אותו, שעוזרת לו לראות את הדברים במבט הנכון, בכל סיטואציה...

ורק אם האדם מרגיש את גדלות ורוממות ה' – הוא יוכל:

להמליך את הקב"ה בעולם, וכך הוא יכול גם לקבל מלוכה...

השחיקה של המנהיגים נובעת - מגאווה

רבי נחמן אומר, שעיקר ההתחדשות בחודש ניסן היא:

על ידי מידת הענווה וההכנעה – אלו תכונות של מנהיג אמיתי!

מה שגורם לעייפות ו'שחיקה' מהמשרה – היא הגאווה  והרצון להתנשאות!

מי שמחפש משרה כדי לגדל את עצמו – שימשיך לחפש...

מי שרוצה להגדיל את כבוד ה' – מוזמן להתפלל על כך היום...

היום מחלקים משרות...

נבראת לתפקיד מיוחד, לכל אחד מחכה משרה שיועדה לו - טרם נולד.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ההתחדשות של העולם בר"ח ניסן:

מחדשת לאדם את הרצון לעשות את התפקיד שיועד לו.

צריך רק להעיר את הלב  שנרדם בשגרת החורף והקורונה...

איך באמת עושים זאת? לך ה' הגדולה!

כל הבריאה מתחדשת בניסן ומוכיחה:

"לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד.."

ואני רוצה להגדיל ולפרסם את גדולת ה',

וכך להמליך אותו עלי ועל העולם...

אם כן - אין סיבה שקב"ה לו יתן לך מלוכה... ממשלה...

מה הלב חושב? מרגיש? רוצה?

זה מה שמכריע מה תקבל...

היום מחלקים משרות... רק תבקש...

בהצלחה!