אאא

יום הזיכרון הראשון לפטירתו בטרם עת של מייסד עמותת 'מתנת חיים', הרב ישעיהו הבר, שבזכות הארגון שהקים, למעלה מאלף בני אדם תרמו כליה-והצילו חיים.

לקראת יום פטירתו, מפרסמים תורמי הכליה אשר זכו להציל חיים בזכות הרב הבר, שיר זיכרון לזכרו של הרב.

השיר, שמילותיו חוברו לשיר של שמשי ניימן ׳ר׳ שעיא בן ר׳ מוישה׳, הופקו מחדש עם מילים לזכרו של הרב הבר, ובשל ימי הספירה והאבל, בגרסה ווקאלית.