אאא

בישיבת פוניבז' פתחו אתמול (רביעי) את 'זמן קיץ', עם שיעור פתיחה מיוחד מראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ, שהסביר על ההבדל בין השנה לשנה שעברה.

לאחר השיעור פתיחה, אמר ראש הישיבה דברי חיזוק:  "גם בשנה שעברה התחלנו בימים האלו את זמן הקיץ, אבל העולם אז התנהג בצורה אחרת, עולם כמעט בלי תורה, אבל ידענו שצריך להתחיל את הזמן כרגיל. זה היה זמן מיוחד, היה "סגר", הכל היה סגור, אין יוצא ואין בא, וזה היה ממש מרצון, הביאו לנו מן שמיא מצב שכולם עומדים ליד הר סיני, ונשארים שם. בכל הזמן הזה הייתה סייעתא דשמיא גדולה מאוד, וכולם גדלו אז מעבר לרגיל".

עוד הוסיף ראש הישיבה: "עומדים עכשיו בתחילת הזמן, כל אחד מכין את עצמו בתורה ומצוות להגיע כראוי למתן תורה, ויש בזה אמירה שלנו שאנו מחכים וממתינים ללמוד תורה. ועכשיו בימים האלו שנותרו לנו עד שבועות מוטל עלינו לחשוב ולהרגיש שאנחנו נמצאים בסגר, לא מעניין אותנו כלום, אין שום דבר אחר חוץ מלהיות בישיבה וללמוד תורה. אפשר להישאר כל הזמן כאן בגבעה מבלי לרדת מכאן בכלל, יש כאן מקום תורה ותפילה, לא חסר כאן כלום, ואילו בכל יציאה יש חשש שנפגש בעוד דברים".

יצוין, כי בשנה החולפת זו החלוקה בין שתי הישיבות של פוניבז'; הישיבהשל הרב מרקוביץ', לומדיםבהיכל הישיבה, והאברכים בהיכל הכולל - פרלמן.

ותלמידי הגרי"ג אדלשטיין - הבחורים והאברכים לומדים ב'היכל אוהל קדושים', כאשר דבר זה מונע מהפלגים בישיבה לעורר מהומות על החזקות במקומות ישיבה בהיכל הישיבה שהיו קוראים לעיתים בתחילת זמן.

צפו בתיעוד