אאא

ה'חכמה העליונה' רוצה להוריד לך שפע, רוצה?

השבוע היה היארצייט של רבי מנחם מנדל מוויטפסק 'פרי הארץ'.

מאמר מיוחד ועוצמתי מתורתו פר' מקץ, שנערך ביום היארצייט - בציונו:

האמונה שהוא פועל הכל - והכל טוב ולטובה!

האמונה מתחלקת לשני חלקים:

השלב הראשון: האמונה שהקב"ה הוא היחיד - שפועל הכל בעולם!

ושהוא צופה ומביט לתכלית ולסוף של - כל דבר שקורה עימנו.

השלב השני: האמונה - שהכל טוב ולטובה, והכי טוב ואמת, ומושלם עבורי!

וזהו: "הצור תמים פועלו" - כל פעולה שהקב"ה עושה היא:

'תמים' – שלם ואמת! טוב ולטובה, ולכן:

האדם צריך להיות שמח "ולשמוח בחלקו" גם אם לא מבין, מדוע זה טוב?

מה צריך לעשות כשלא מבינים דרכי ה'? "הלא ה' זו"!

כשלא מבינים מדוע מה שקורה הוא טוב, אנו דרגת אמונה שלנו לא גבוהה, ולכן, צריך להאמין בלי לנסות להבין את - מה הטוב שבדבר, וזהו:

"הלא ה' זו"! תאמין שהקב"ה עשה זאת - בלי להבין!

והתכלית של כל מה שהקב"ה עושה – הוא טוב ולטובה!

קשה, אבל - משתלם... תתפלל על זה...

ה'טוב' נמצא, אך, נסתר וגנוז – ולא מובן לשכל!

כל מה שקורה עם האדם הוא טוב, אבל, יש שני סוגי של טוב:

הראשון - הטוב שנראה וגלוי לעין, ולכן, ניתן להבין אותו בשכל.

השני - הטוב נסתר ו'גנוז', ולכן, הוא לא מובן – בשכל.

אומר 'פרי הארץ' שכל מה שקורה עם האדם, הוא - "חכמתו יתברך".

ואת חכמת ה' יתברך, האדם לא יכול להבין:

"מחמת העדר - השגת חוכמתו יתברך"!

אתה נעדר – שכל 'אלוקי'! (גם אני), ולכן:

"ובמופלא ממך - אל תדרוש" – אתה לא חייב להבין הכל, אם כך:

תרפה ותשחרר את הרצון להבין הכל – תאמין בלי להבין!

ותמיד תזכור: "כי מאיתו – לא תצא הרעות"!

 ההילולה השבוע על קברו של רבי מנחם מנדל זי"ע (צילום: באדיבות המצלם)

אם אאמין בלי להבין – מה ארוויח?

כשמפסיקים לרצות להבין כל דבר, ומסכימים להאמין ולבטוח בקב"ה, האדם הופך  - ל'שמח בחלקו', ומתחיל ל'קנות' אמונה, ומשתחרר:

מהצורך והרצון האובססי להבין - כל מהלך 'אלוקי'!

והתוצאה: הוא מתחיל לעלות בדרגות האמונה, וכך:

הוא מקשר את אמונתו עם - "החכמה העליונה" של ה' יתברך.

החכמה העליונה, היא – "טוב גנוז שאינו מושג"!

החכמה העליונה היא: הטוב - שנמצא בהסתר, הטוב - שגנוז בכל דבר, אבל, הוא לא יכול להיות מושג - לשכל אנוש.

ידוע המשפט: לא הייתי רוצה לעבוד אלוקים שדרכיו מובנות – לכל שכל אנוש, שאם כן, במה האלוקים יותר גדול ונעלה ממני?

ולכן, החכמה העליונה היא - "טוב גנוז – שאינו מושג"!

"החכמה – מאין תמצא"! היא - אינה מושגת!

לא ניתן להבין את כל מעשי ה' יתברך, אומר רבי מנחם מנדל, כי:

"חכמתו נעלמת – מעין כל חי"! כל חי! לא רק ממך!

התפילה צריכה להיות – עם עיניים למטה

רבי מנחם מנדל מוויטפסק מסביר, שבתפילה קורה דבר דומה, על אף שהאדם בדרגה נמוכה, הוא מקשר את עצמו לדרגה עליונה.

ולכן, בתפילה צריך:

"עיניו למטה" - שיאמין שהשגחת ה' יתברך, היא על כל העולם עד למקום הכי נמוך, והיא חובקת את – כל העולמות, מלמעלה עד למטה! והוא זה:

שזן ומפרנס כל חי - מקרני ראמים עד ביצי כינים, ומבטיח 'פרי הארץ':

ואם האדם יאמין בזה, הוא באמת יהיה מושגח – בכל עניניו! מכאן יוצא:

ההשגחה הפרטית, היא – כמידת האמונה!

האם אתה מאמין שהקב"ה משגיח ומסתכל עליך בכל רגע? אם כן:

כפי אמונת האדם בהשגחת ה' עליו – כך נמשכת עליו השגחת ה'!

האם אתה מאמין שהקב"ה אחראי ומשגיח עד לפרט הכי קטן שבחייך, ו"אין אדם נוקף אצבע" - ללא רשותו של ה' יתברך?

כפי שתאמין ותבטח בו – כך תהיה באמת השגחת ה' יתברך עליך!

ואם האדם חושב שהדברים שקורים איתו הם בדרך הטבע:

הוא נקרא – כופר! והקב"ה מוסרו – בידי הטבע!

'סוד' התפילה – עיני ה' עליך למטה – וליבך למעלה!

בתפילה האדם צריך לראות את השגחת ה' עליו, ואז, וממילא:

"ליבו למעלה" - הוא מתקשר בשבעת המידות - מחסד עד מלכות, שמהם נבנה העולם, שהם - הטבע המגולה והמושג.

אבל, מידות החכמה והבינה הם - מעל הטבע, ולכן:

הם נעלמים ואינם מושגים! אז, כיצד בכל אופן ניתן - להגיע גם אליהם?

'הסיבה' למה שקורה, נובעת - מהטוב הנסתר והגנוז שאינו מושג!

והדברים ממש נפלאים! אומר רבי מנחם מנדל מוויטפסק:

כשאתה יכול להבין שמה שקורה איתך הוא טוב - בדרך הטבע, אין לך רצון וצורך להתחזק ולהעמיק את האמונה, כי לכאורה:

דרגת האמונה – שאתה מצוי בה היום - מספיקה לך! ולכן:

אין לך שום צורך להתקשר עם - החוכמה העליונה!

והיפך הדבר הוא: כשקורים לך דברים שאתה לא יכול להבין:

והם נראים בשכל אנוש – ההיפך הטוב - ממש!

ואתה כמעט 'נופל' באמונה, עד שמגיע: "בסתר המדרגה":

דווקא משם! אתה מחזק את האמונה - "הלא ה' זו"!

ואתה יכול לעלות דרגה, ולקשר את אמונתך אל – "החכמה העליונה"!

 

מטרת ה'כמעט' נפילה  – לקשר אותך "לחכמה העליונה"!

המסקנה המדהימה היא: הקב"ה מביא אותך לניסיון באמונה:

כדי לתת לך - מתנה ענקית!

לקשר אותך - ל'חכמה העליונה'!

כי אם אתה מבין מה טוב - במה שקורה עימך, אין לך צורך:

לקשר את עצמך - למקום הגבוה הזה!

ולא תצליח להגיע - להשגות באמונה!

מה הרווח של מי שמקשר עצמו – 'בחכמה העליונה'?

יוסף הצדיק השיג את ה'חכמה העליונה', ולכן:

הוא קישר בין שני העולמות: העולם העליון והעולם התחתון.

ואדם שמקשר עצמו ל'חכמה העליונה', גם זוכה: לקשר בין שני העולמות.

עליוסף הצדיק, נאמר: "יוסף הוא המשביר"!

יוסף הוא - השליט! הוא – המשביר! "צדיק מושל - ביראת אלוקים"!...

החכמה העליונה, היא – המקור שממנו נובעים כל הברכות! ולכן:

 מי שמגיע לשם, אומר רבי מנחם מנדל מוויטפסק:

"משם הוא מתברך! ומשפיע! שולט! ומשביר לכל"!!! (לקרוא פעמיים...)

גם אתה! כמו יוסף הצדיק! יכול להוריד את השפע – מהעולם העליון!

כי כמו שה'חכמה העליונה', היא: "טוב הגנוז שאינו מושג"!

האמונה בלי להבין מורידה שפע – מהטוב הגנוז שאינו מושג!

האדם שמאמין, שיש בכל דבר – 'טוב גנוז', למרות שלא מבין זאת בשכלו!

הקב"ה גם מוריד לו - 'טוב גנוז' – שפע טוב, שלא ניתן להבין בשכל!

כמו שלא היה ניתן להבין ולהשיג את עוצמת הטוב גנוז, כך:

מי שמוכן להאמין בקב"ה, ובטובו שאינו מושג, הוא:

מתברך ומוריד לעולם ברכה ושפע - שאינם מושגים!

שפע שאינו מובן בשכל אנוש – יורד ביחס ישר לאמונה!

מאמרו של רבי מנחם מנדל מוויטפסק בספרו 'פרי הארץ' לפר' מקץ עוד ארוך ומורכב, מדהים ונפלא!

לא ניתן להיכנס לכל הפרטים, ומפאת אורכו, נעצור אותו כאן, כדאי לקרוא את המאמר המקורי.

נתמצת את החלק הזה של המאמר:

כאשר מגיע ניסיון באמונה, אתה יכול לבחור אחת - משתי האפשרויות:

הראשונה: לנסות להבין דרכי ה'... לחפש את האמת והצדק, ואם לא הצלחת להבין, אתה 'נופל' באמונה:

אתה חושב, שמה שקרה לך הוא 'מקרה' וטבע, ואתה מאבד את האמונה, ושוכח שאתה מושגח בהשגחה פרטית עד כדי 'נקיפת אצבע'...

ושהכל טוב ולטובה, וש"מפי עליון לא תצא רעות" והתוצאה:

הקב"ה - מוסר אותך בידי הטבע, וח"ו מסיר השגחתו מעליך...

זכור-  ואל תשכח! אומר הזוהר הקדוש, פר' 'מקץ' קרויה כך:

כי "קץ שם לחושך": לכל חושך יש קץ!

גם לחושך של חייך יהיה 'קץ' - סוף...

ולכן, "סמא שיסורים שתיקותא" – "סמא דיסורי – קיבולי"...

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ובסוף... תזכה להיות ה"משביר"... שווה...

השניה: לסלק את מחשבות הכפירה של הדרך הראשונה, ולהאמין בטובו ובחסדו של ה' יתברך, בלי לנסות להבין את דרכיו - ולשמוח בחלקך!

כי בכל דרכיו יש "טוב גנוז שאינו מושג" וכדאי לשנן - "הלא ה' זו"!

ואז, לחזק את האמונה, ולהתפלל למי שהכל בידו, וכך, לקשר בין העולמות. ואז, אתה זוכה:

שבזכותך הקב"ה ישפיע ויוריד לכל העולמות וכמובן – לך:

שפע וברכות, מהמקום הגבוה שבו נמצאת - ה'חכמה העליונה'!

מה אתה מעדיף?

"ובחרת בחיים"... בברכה ובשפע...

בהצלחה!

לע"נ רבי מנחם מנדל מוויטפסק בן רבי משה, זכותו תגן על כל ישראל, ונזכה לכל הברכות והישועות, אמן!