אאא

בסרטון וידאו נדיר, שמתפרסם לראשונה ב 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, מסביר את האיסור לישא את אחותו ומשיב לשאלה האם אפשר להקל בנישואין שניים.

התיעודים הנדירים האחרונים >>

בסרטון שצולם לפני מספר שנים, משוחח תלמידו ומקורבו הגדול, הרה"ג רבי אורי טיגר, עם מרן שר התורה על דעת מרנן החזון איש, אבי הסטייפלר והגר"ש וואזנר בסוגיית של לשאת את בת אחותו - מדוע היום החמירו והאם אפשר להקל בנישואין שניים או בבני זוג עקרים?

התמלול המלא

הרב טיגר: "ב'ארחות רבינו' (חלק א' עמ' רס"ז) כותב שה'חזון איש' וה'קהילות יעקב' היו מחמירים בלישא בת אחותו, הרב שמע על זה?".

מרן הגר"ח: "זה נכון, כן".

מרן שר התורה עם תלמידו הקרוב הרה''ג אורי טיגר
מרן שר התורה עם תלמידו הקרוב הרה"ג אורי טיגר

הרב טיגר: "השאלה היא, ב'שבט הלוי' (חלק ט' סי' קס"ו) הרב וואזנר כותב שכל מקום שאפשר להקל בדעת רבי יהודה החסיד, ה'חזון איש' אמר שזה לקולא".

מרן הגר"ח: "זה נכון, אפשר להקל, אבל צריך לדעת מה השאלה".

הרב טיגר: "אז השאלה היא כזאת, אם בת אחותו זה נישואין שניים, אי נמי שהוא או היא עקרים, זה נקרא קולא שאפשר להקל? אפשר להגיד שבכהאי גוונא הוא לא דיבר?,.

מרן הגר"ח מהנהן לשלילה

הרב טיגר: "לא שייך".

מרן הגר"ח: "הם שואלים שבגמרא (סנהדרין עו, ב) כתוב שזה מצוה [לישא בת אחותו], אז איך רבי יהודה החסיד יכול לאסור, ה'חזון איש' אמר שזה לא שום קושיא, הוא אמר שבזמנו הוא רואה שזה יזיק אבל בזמן הגמרא זה היה מצוה".

הרב טיגר: "אז בזמנו זה עד היום שזה עדיין מזיק?".

מרן הגר"ח: "היום זה מזיק, הוא ראה ברוח הקודש שהיום זה יזיק, אבל לא קשה מהגמרא כלום".

הרב טיגר: "אז זה לא קולא להתיר אם הם עקרים או שזה נישואין שניים, זה לא קולא?".

מרן הגר"ח: "לא צריך".