אאא

לראשונה מאז שעלה על כס הרבנות בקהילת חסידי ויז'ניץ בעיר אלעד, יצא אב"ד ויז'ניץ ובנו של הרבי למסע קודש וחיזוק בקרב אנ"ש דחסידי ויז'ניץ בלונדון.

אב"ד ויז'ניץ החדש, יערוך בשבת הקרובה, שבת התאחדות מרכזית ומגבית עבור השלמת הבניין המרכזי של ויז'ניץ בעיר אלעד.

ביום שני האחרון, יצא אב"ד ויז' ניץ ללונדון התקבל במעמד קבלת פנים מרכזי, ולאחר מכן הוא הגיע אל בית האכסניה בבית הנגיד ר'  שלום מרדכי שווארץ, מגדולי התומכים של ויז'ניץ בלונדון, שם הוא ישהה בימי הביקור.

במהלך היום הגיע האב"ד לביקור בבית רב הקהילה הגאון רבי אריה וייס, ולקראת שבת נשלמות ההכנות לתפילות ולעריכת ה'באטע', כאשר במוצאי שבת צפוי להתקיים סעודת מלווה מלכה לבחורי החסידות בלונדון.