אאא

בעקבות ההתפרעויות המתמשכות של הערבים במזרח ירושלים והעובדה כי צעירים ערבים שמו להם למטרה לפגוע ביהודים חרדים, ראש ישיבת מיר, וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, יוצא במכתב אזהרה מיוחד לתלמידיו, לבל יתקרבו למהומות.

במכתב שפורסם אמש, מוצאי שבת 'אחרי-מות קדושים', כותב ראש הישיבה: "בני הישיבה היקרים. בעוונותינו הרבים תקופה קשה עוברת על עיר קודשנו בעת הזאת, שונאי ישראל נשאו ראש בתקיפת יהודים ברחובות קריה, ובהפגנות אלימות ומסוכנות אשר התקרבו אמש לסביבת הישיבה הקדושה והגיע המצב לידי מהומת מוות בסכנת חיים ממשית, והשי"ת ישלח רפו"ש לכל הפצועים".

"הננו להבהיר את גודל הסכנה הכרוכה בהתקרבות למקומות אלו", כותב ראש הישיבה, "הפעם אין מדובר בהפגנות תמימות - אלו הם התפרעויות מסוכנות בהשתתפות מחבלים רוצחים, ואין לאף אחד שליטה על המתרחש שם, והדברים עלולים להתגלגל וברגע כמימרא להגיע לידי שפיכות דמים רח"ל.

המכתב של ראש הישיבה
המכתב של ראש הישיבה
הגדלה

"מלבד זאת, חילול ה' נורא עלול לצאת מעצם הנוכחות של בני הישיבה בקרבת מקומות אלו ובסביבתן ואף לגרום לנזק עצום לישיבה הקד' בארץ ובחו"ל".

ראש הישיבה מוסיף ומזהיר את תלמידיו: "והננו להזהיר בכל תוקף שלא יהין איש מבני הישיבה לשים נפשו בכפו ולהתקרב לכל המקומות והאירועים הללו אשר אחריתן מי ישורנה. והמפקיר עצמו לסכנה ומכניס אף את הישיבה לסכנה ידע שהוא לבדו ישא באחריות!

"ובכלל יש למעט מהמצאות ברחובות קריה. לך עמי בוא בחדריך. שמור וקדש נפשך בעמלה של תורה מגנא ומצלא". על החתום, "הרב אליעזר יהודה פינקל, ראש הישיבה".