אאא

שופטת בית המשפט העליון בדימוס, דליה דורנר, מי שעמדה בעצמה בראש ועדת חקירה ממלכתית, מסבירה מדוע רק ועדת חקירה ממלכתית תחשוף לציבור את המחדלים שהובילו לאסון הר מירון. הריאיון המלא ישודר הערב במשדר מיוחד לציון השבעה לאסון מירון.

לדברי השופטת דורנר: "ממשלות לא אוהבות ועדות חקירה מפני שבוועדת חקירה אין להם שליטה פוליטית. כשיישנם המלצות ללא ועדת חקירה, הממשלה יכולה לבחור האם לקבל אותם או שלא".

דורנר הדגיש: "מאז קום המדינה ועדות החקירה שהוקמו, הוקמו בגלל לחץ ציבורי, ואני חושבת שאם הקהל שלכם, שהוא זה שהקהל שנפגע ילחץ על כך, היא תקום בסופו של דבר".

האם רק ועדה שכזאת יכולה להצביע בדיוק על מה שקרה באירוע הזה?

"בוודאי. תפקידה של הוועדה היא לבדוק בדיוק מה קרה, ולצורך זה היא לא חסה על שום כוח פוליטי, אלא פועלת מתוך מטרה מסוימת.

"אחרי מלחמת יום הכיפורים, שאז מונתה ועדת חקירה, אתה חושב שבממשלה רצו שהיא תקום? בוודאי שלא. ואני מאמינה שהקהל שלכם יפעיל לחץ ציבורי כדי שהנושא לא ימרח ושתקום ועדת חקירה ממלכתית כי אחרת לא תהיה תוצאה רצויה".