אאא

הפוסק הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, ראש בית הוראה הכללי ורב קהילת אבי עזרי מרכז פתח תקוה, ערך ביקור חיזוק קצר לבקשת הקהילות החרדיות בארה"ב כהכנה לקבלת התורה.

הביקור המיוחד החל בפילדלפיה, שם, לאחר שיעור הלכה שמסר לרבנים ומורי הוראה, נועד במשך שעה ארוכה לשיחה בארבע עיניים עם זקן ראשי הישיבות, חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי שמואל קמינצקי.

בעיר התורה לייקווד מסר הגרב"צ שיעורי הלכה ושיחות חיזוק ומוסר בבתי המדרש והישיבות הקדושות כהכנה לקבלת התורה, כאשר בכל מקום מגיעים צעירים ומבוגרים להתברך ולהתייעץ.

בתיעוד שהגיע לידי 'כיכר השבת', ניתן לראות את ראשי הישיבה והר"מים בישיבת 'ארחות חיים', לאחר שהעלו בפני הפוסק שאלות להדרכה בסוגיות חינוכיות למעשה.

הרב השיב להם כי "הסגולה הגדולה ביותר היא השמחה והיא משפיעה על הסביבה. כשהאבות והרבנים שמחים – התלמידים שמחים, וכשהם לא שמחים – לא יעזרו כל הדיבורים".