אאא

האסון במירון: בתוך ימי השבעה, שלח ראש הישיבה, הגאון רבי גרשון אדלשטיין מכתב תנחומים למשפחת חיות, שאיבדו את בנם ידידיה ז"ל באסון הנורא בהר מירון, בל"ג בעומר.

"לכבוד המשפחה הנעלה האבלים אל סילוקו של בנם יניק וחכים כמר ידידיה חיות זללה"ה, בפתע פתאום, בדמי ימיו, ביום ל"ג באתרא קדישא מירון", נכתב במכתב ראש הישיבה. "המקום ינחם את הוריו היקרים שליט"א, וכל בני המשפחה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד".

המכתב שהוציא למשפחה ראש הישיבה
המכתב שהוציא למשפחה ראש הישיבה
הגדלה

"עלינו לדעת כי הנפטר הוא מאושר עכשיו בישיבה של מעלה, וטוב לו שם, כי זיכה את הרבים במיתתו, ורבים התעוררו לתשובה ומעשים טובים עי"ז", כתב ראש הישיבה לבני המשפחה.

ראש הישיבה הוסיף וחיזק: "אמנם אנו מתאבלים על מה שחסר לנו, ויש געגועים, וזה דבר נכון וטבעי, ועל זה האבלות, אבל אין צריך להצטער, אלא לדעת ולהאמין כי הכל בידי שמיים וכל דעביד רחמנא לטב עביד".

את מכתבו סיים ראש הישיבה בברכה "ויהי רצון שמעתה אך ששון ושמחה ישיגוכם ונסו יגון ואנחה ואורך ימים ושנים מדושני עונג". 

כזכור, באסון בל"ג בעומר על הר מירון, איבד הרב אביגדור חיות את בנו, ידידיה, ואת תלמידו, משה לוי, אותו לקח להילולא במירון כפרס על הצטיינותו בלימוד.