אאא

מהי הדרך להורדת השפע - עפ"י הרמח"ל?

מספריו הידועים של הרמח"ל 'מסילת ישרים' 'דרך חיים' ו'דעת תבונות' ועוד כ 100 ספרים וכתבים.

בספרו 'דרך חיים' הוא עונה על השאלה:

מהי הדרך שהורדת ה'שפע' משמים?

הדרך לשפע מבוססת על שלוש מילים עיקריות (חלק ד', פ' 5):

"צריך שיתעוררו הם אליו, ויתקרבו לו, ויבקשו פניו"

מדוע הקב"ה לא מוריד שפע – בלי שנבקש?

נשאלת השאלה: הקב"ה יודע בדיוק מה כל אחד רוצה, למה הוא לא נותן לכל אחד מה שהוא רוצה – בלי שיבקש?

ועוד נקשה: הרי, הקב"ה רוצה רק להיטיב עם ברואיו, ורב חסד? מדוע צריך לבקש?

הקב"ה קבע חוק בבריאה אי אפשר לעקוף או להפר, כדי לקבל – חייב לבקש!

נסביר את הדברים בעזרת פרושו של הרב חיים פרידלנדר זצוק"ל לדבריו.

מה אתה עושה כשאתה רוצה - העלאה במשכורת?

מה אתה עושה בעבודה, כשאתה  רוצה העלאה במשכורת?

ראשית, אתה חושב – מי אני צריך לבקש? מי כאן ה'בוס'? שיכול לאשר את ההעלאה?

שנית, אתה חושב איך להגיע ולהתקרב אליו, אתה מתכונן ומתכנן את השיחה איתו, כדי שתשיג את מבוקשך.

שלישית, אתה משיג פגישה עם ה'בוס', אתה פותח איתו בדברים...

אתה לא מבקש את ההעלאה, מיד בתחילת השיחה, קודם אתה מספר לו:

כמה אתה גאה ונהנה לעבוד בעסק שלו, ורוצה להודות לו על העבר, שתמיד הוא  טוב ונחמד איתך... ובשלב הבא אתה מבקש את ההעלאה...

אתה סולל את הדרך שבקשתך תתקבל...

להבדיל, זאת הדרך שהרמח"ל מתאר...

מהי הדרך לבקש להוריד את השפע?

הרמח"ל מתאר שלושה שלבים לקבלת השפע:

יתעוררו - יתקרבו – ויבקשו – וסללת את הדרך לשפע!

השלב הראשון – 'יתעוררו': אתה חייב להתעורר ולהבין – ממי צריך לבקש:

לא ניתן לקבל 'שפע' בלי - 'להגיש בקשה'!

אתה מתעורר לבקש – הקב"ה מתעורר לתת!

השלב השני – 'יתקרבו': אתה צריך לעשות את הצעד הראשון.

אתה צריך להתקרב אליו, איך אומרים: "להיכנס עימו בדברים"...

ומה הדרך לעשות זאת? ע"י התפילה:

התפילה מקרבת  בין - הקב"ה לאדם!

התפילה במקום קורבן - וקורבן הוא מלשון - התקרבות.

השלב השלישי – 'ויבקשו':  אתה מבין שהוא היחיד לעזור לך? תבקש ממנו!

אתה התעוררת להתפלל ולבקש, הקב"ה:

שמח שאתה מתקרב אליו ומבקש ממנו, והוא – רוצה וחפץ למלא בקשתך.

הרמח"ל מוסיף סוד עצום: כמה שפע ניתן להוריד משמים?

האם יש גבול לשפע שניתן לקבל ע"י התפילה?

מהי הנוסחת הרמח"ל - לקבלת השפע?

אומר הרמח"ל: "וכפי התעוררותם  - כן ימשך אליהם שפע!"

שפע מגיע ביחס ישיר – להתעוררות שלך!

התעוררת להבין מי מחלק את השפע? ואתה מבקש ממנו?

כמה שיותר תתקרב תודה ותבקש, כך:

תקבל יותר ויותר שפע, כפי ההתעוררות לבקשה – כך כמות השפע!

הקב"ה חפץ ורוצה להיטיב לבריותו, אבל, וקבע שהשפע מגיע ע"י - התפילה!

הקב"ה חפץ להיטיב, לכן הוא ציווה - שתתפלל אליו!

ספר החינוך מסביר את הדברים על מצוות 'ברכת המזון':

הוא אומר, שבדיוק באותה מידה שאתה מכיר:

שהפרנסה שלך באה מה' יתברך, כך בדיוק הקב"ה ישלח לך את הפרנסה!

ואומר - "ויושלם חפצו שהוא - חפץ להיטיב".

אם תברך ברכת המזון מתוך שמחה, ותודה על האוכל הפרנסה:

באותה מידה תמשיך לקבל פרנסתך - וכל רצון שתרצה!

"לומר שחפצו שיעשו פעולה שיזכו בה לפניו" אתה חייב לצאת לפעולה – תפילה כדי לקבל רצונך!

וממשיך: "וימשיכו עליהם מטובו כי - חפץ חסד הוא".

הברכה והתפילה שלך היא:

'חפצו' של הקב"ה, הקב"ה מתאווה - לתפילתך!

והיא התנאי שתקובל בקשתך.

אתה תמלא 'חפצו', והוא – ימלא חפצך!

סוד עצום נפלא: הקב"ה קבע חוק בבריאה, כדי שאתה תקבל:

הקב"ה חפץ שאתה - תבקש!

כשאתה מתפלל ומבקש, אתה כביכול:

ממלא את הצורך והחפץ - של הקב"ה! ולכן, אומר ה'נפש חיים':

"העבודה צורך גבוה".

האדם מתפלל כדי להשלים את - חפצו של הקב"ה!

שהקב"ה חפץ ורוצה - לתת ולהרבות טובות לבניו!

ולכן: אתה נענה בתפילתך – כי עשית את מה שהוא חפץ!

התפילה ובקשה עושה לקב"ה – נחת רוח, ורק מאהבתו אליך:

הוא רוצה להיטיב עימך, הוא רוצה ו'חפץ'  שתתפלל ותבקש ממנו.

ככה הקב"ה ברא את ה'מנגנון' - הוא לא רוצה שנאכל "נחמא כיסופא" – לחם חינם, זה לא נעים – זה בושה!

הצורך של מי מתמלא ע"י התפילה?

התפילה היא "צורך גבוה"יש כאן חידוש נפלא:

אתה מבקש בתפילה את צרכיך, ובעצם:

אתה ממלא את רצונו חפצו של - הקב"ה!

וכפי שאתה תתעורר לבקש – כך תקבל את השפע!

מדהים לראות את הגדרת ה'נפש חיים':

הקב"ה "חפץ ורוצה! שתרבה טובת ברואיו - בכל הזמנים"!

כל הזמן הקב"ה חפץ ורוצה להרבות לך טובות וחסדים...

ואתה מקבל את חפצך, כי אתה - מילאת את חפצו...

ואם אני לא ראוי לקבל שפע? או לא מבקש?

אתה מרגיש לא ראוי לקבל שפע? הקב"ה בכלל לא בודק אם אתה ראוי או לא:

כי הוא 'חפץ' להיטיב לך - רק תבקש ממנו!

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מה קורה אם אתה לא 'טורח' לבקש מהקב"ה 'שפע'?

אומר על כך הרמח"ל  - "ואם לא יתעוררו - לא ימשך להם".

כמו בעסק שעושים מאזן - צד חובה כנגד צד זכות...

מה משתלם יותר? להתקרב להקב"ה לבקש... ולהוריד שפע?

או להמשיך לעשות פעולות, שלא מובילות לשפע שאתה חולם עליו?

תכוון את ה'ווייז' לכתובת הנכונה...

והדרך לשפע סלולה לך...

וע"י זה יושפע לך שפע רב בכל העולמות...

בהצלחה...

לע"נ רבי משה חיים לוצאטו, זכותו תגן על כל עם ישראל, אמן!