אאא

בעצרת השתתפו בניו של הרבי, ואדמו"רים ורבנים, כאשר מי שנשאו דברי הספד הם בין היתר האדמו"רים מדעעש, האדמו"ר מבערגסאז, חתנו של הרבי זצוק"ל, והגרח"צ שפירא, רב דקהל חסידים בבני ברק.

הצלם יהודה פרקוביץ תיעד.