אאא

בבתי החולים בירושלים עדיין מאושפזים חלק מהפצועים שנפצעו כתוצאה מאסון קריסת הפארענצ'עס בגבעת זאב, כאשר מצבם של חלק מהם מוגדר קשה והם זקוקים לרחמי שמיים מרובים.

'כיכר השבת' מביא את שמות של הפצועים לתפילה.

שלמה בן אלטע חנה

שמואל מאיר בן זעלדא

יעקב בן גיטל

יהושע בן דבורה

יום טוב שמחה בו חיה יהודית

אליהו בן מרים

משולם בן חנה

צבי עקיבא בן ריז'ע גיטל

דוד צבי בן ליבא