אאא

פרשת פנחס נקראת תמיד בשלושת השבועות. מה המסר שניתן ללמוד בין מה שמסופר בפרשת השבוע ומה שקרה בשלושת השבועות?

בסוף ארבעים שנות מסע בני ישראל במדבר חילול ה' נגרם על ידי זמְרִי בֶּן סָלוּא, נשיא שבט שמעון כאשר חטאו בני ישראל במעשי זנות עם בנות מואב ועבודה זרה של בעל פעור הביא למגפה אשר קפחה חייהם של 24,000 מאנשי שבטו, זמרי בא בעצמו על כזבי בת צור המדיינית בדרך של זנות, לפני כל ישראל... בסוף המעשה נהרג זמרי יחד עם כזבי בת צור על ידי פנחס, הפסוק אומר שפנחס קם 'מתוך העדה' והוציא מן הכוח אל הפועל את מה שכל העדה רצתה לעשות.

פנחס לקח את חייו בידיו כדי להתמודד עם זמרי (כפי שנלמד בגמרא בסנהדרין פ"ב א-ב). ופעל כאשר כל העדה עמדו נוכחים בחוסר מעש והתבוננו על הנעשה. כל אחד מעדת ישראל יכלו לעשות את המעשה שעשה פנחס ואולי רצו לעשות זאת אבל הם לא ממשו את הפוטנציאל שלהם נשארו בגדר צופים פסיביים, והסתכלו בהופעה החוטאת בחוסר מעש.
לכולנו יש יכולות , אולם העיקר היא לקיחת היוזמה ונקיטת פעולות למימוש הפוטנציאל שלנו.

הצופים מהצד רצו אותו הדבר, כולם רצו שייפסק חילול ה' אבל רק פנחס לבדו לקח יוזמה ועשה מעשה לעצור את ההופעה המבישה של זמְרִי בֶּן סָלוּא וכזבי בת צור.

התנהגות זו של פנחס מלמדת אותנו כמה אדם יכול להשיג אם הוא מיישם את הפוטנציאל שלו.

יש לנו אפשרויות וכוחות לטוב וגם חס ושלום לרע. לעומת פנחס שיישם את הפוטנציאל שלו וכתוצאה ניצל כל עם ישראל והוא וצאצאיו זכו לברית הכהונה , בגלל אדם אחד, בר קמצא ,שניצל את הפוטנציאל שלו לרע חרבה ירושלים !