אאא

האדמו"ר מסאטמר (מהר"א) שנחת הבוקר בישראל, נשא דברים לפני ילדי החסידות שבאו במיוחד מהערים ירושלים, בית שמש ובני ברק לסביון כדי לקבל את פניו במעמד קבלת פנים שנערך לכבודו.

בדבריו אמר הרבי: "כבוד גדול הוא לי להגיע לארץ ישראל ולפגוש אתכם ראשונים, תינוקות של בית רבן מתלמודי התורה שלנו בי"ם, ב"ב ובית שמש". האדמו"ר הוסיף ואמר. "בני ציון היקרים והמסולאים בפז, שדרככם השכינה שורה, שהקב"ה יעזור שתמשיכו לגדול בתורה וביראת שמים, ושיהיה בכם השראת השכינה אמיתית".

"האור החיים הקדוש אומר 'ושמור ושמעת' - דהיינו שאם תשמרו על התורה, ע"י כך תוכלו גם 'ושמעת' - להבין את התורה. שהקב"ה יעזור שכל העדה כולם קדושים ובתוככם ה' שתהיו תלמידי חכמים ויראי ה' ושתגדלו לשם, לתפארת ולתהילה".

 

האדמו"ר בירך: "המשיכו בדרכו של הרבי זצוק"ל, שהדבר הראשון שהוא עשה כשהגיע לארץ הקודש, זה לפתוח את מוסדות התורה, שכעת רואים את ההמשכיות שלו ואת המסירות נפש שלו לטובת הילדים והבחורים, ושתמשיכו לגדול בתורה וביראת שמים עד לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן".