אאא

ליארצייט של רבי קלונימוס קלמן אפשטיין - ה'מאור ושמש'

מדוע יש בחיים 'חושך'?

ה'מאור ושמש' עונה במאמר לפר' מטות, על השאלות: האם יש גבול לחושך של החיים? האם יש בחושך גם - נקודת אור?

גם לחושך יש – גבול!

הקב"ה הוריד את אורו האלוקי לעולם ב'העלם', ולכן, אנו רואים שהחושך שולט בעולם, אבל:

גם לחושך הקב"ה שם – גבולות מדויקים!

ואין לחושך רשות לעבור את הגבול - שנקבע לו.

מהו הגבול של החושך? גבול שעדיין:

מאפשר לאדם לבחור - בין הטוב לרע!

אם אור ה' היה מאיר את העולם בצורה ברורה וגלויה - לא היה לאדם בחירה! האם לבחור בטוב או ברע, ולכן:

הקב"ה שם בעולם חושך, אך – עם גבול!

מציאת האור ב'חושך', היא – הבחירה הנכונה!

בשביל לבחור נכון, ולגבור על הקושי וההסתר, צריך:

לגלות ב'חושך' את האור האלוקי - שנמצא ומאיר בתוכנו!

הקב"ה רוצה שנדע שהוא איתנו – תמיד:

בכל מקום, בכל מקרה, ובכל מצב, ובכל רגע!

כמו שכתוב: "עימו אנוכי בצרה" – וזה:

הניצחון של האדם! שמצליח לגלות את  - יתרון האור מהחושך!

וכאשר בוחרים בטוב  – יש לקב"ה נחת רוח ושעשוע!

ומתגלים רחמיו וחסדיו הרבים – ללא גבול ומידה!

תבחר בטוב – תקבל טוב!

ה'מאור ושמש' אומר שמטרת בריאת העולם, כדי – להיטיב לישראל!

כדי לקבל את הטוב, צריך – לבחור בטוב!

לבחור בטוב למרות שהוא - מוסתר  ב'חושך', ז"א:

לרצות לעמוד בפיתויים וניסיונות, של - עולם העשיה!

לגשש באפלה, ולגלות 'שם' את ה'אור' האלוקי, בזמן שנמצאים בהסתר:

לא להתייאש! להמשיך לחפש – נקודות אור!

ולכן, צריך לדעת בוודאות – שיש אור! לא להתבלבל!

רק שצריך לחפש אותו – ובוודאי תמצא! בדוק!

וכשיש רצון לגלות את אור ה', הקב"ה נותן 'הארת פנים':

ומחזק את ליבנו עם אומץ רב ותעוזה – לבחור בטוב!

המלחמה בין הטוב לרע - משתוללת בלב!

אבל –  כשהיא 'מנצחת' את הניסיון! היא גורמת לקב"ה:

המון נחת רוח, תענוגים ושעשועים גדולים – שמתפשטים בכל העולמות!

'קץ – שם לחושך'! יש קץ - לחושך!

הקב"ה הגביל את החושך, כמו שכתוב:

"קץ שם לחושך"! ולכן:

החושך לא יכול לעבור את הגבול שהקב"ה - הקציב לו!

הקב"ה מאיר את העולם באור מיוחד! שמגביל את החושך!

ולכן, אחד משמותיו של הקב"ה הוא:

שד"י – שאמר לעולמו די, שיצר גבולות ברורים לעולם!

כדי שתמיד יהיה ניתן תמיד לגלות את אור ה', ולראות שהוא מונהג:

בהנהגה אלוקית, ואין שום מקרה בעולם! שום מקרה!

הכל רק בהשגחתו ובאישורו של - ה' יתברך!

והכל טוב ולטובה – ויש לו מטרה שנסתרת ונעלמת מעינינו!

ולכן, כשיש חושך – לא צריך להתבלבל!

כי הקב"ה נמצא בכל מקום – ממש! כמו שכתוב:  

"הלא את השמים ואת הארץ אני מלא, נאום ה'"!

מפרש הבעל שם טוב הקדוש: 'אני מלא' – 'אני ממלא'!

כל העולם מלא את כבודי ומלכותי – אני מולך על כל הארץ!

ואין עוד מלבדי! בשמים ממעל ועל הארץ מתחת – אין עוד!

כיצד מגלים 'קרן אור' בחשכה?

הקב"ה הטביע בכל קושי וניסיון 'קרן אור', שהיא ה'שכל האלוקי':

ולכן, אם פונים לקב"ה ומבקשים להבין את ה'שכל האלוקי' שמצוי בקושי, הקב"ה הופך:

ל'שותף' פעיל! והרי הוא – 'כל יכול'! ובאותו הרגע:

ה'אור' האלוקי מאיר את הקושי החושך – ו'מנצחים' את הניסיון.

כל אחד יש בחייו - הרבה אור! אבל, גם חושך!

החושך מגיע בגבול מאוד מדויק!

וכפי תעצומות הנפש שהאדם קיבל!

כדי שיצליח להחזיק מעמד - ולא ישבר!  

כי, מטרת החושך בחיינו, אינה:

להפיל את האדם! אלא, לתת לו בחירה בין הטוב לרע!

בשאיפה – שיבחר בטוב וינצח!

מדוע יש חושך בחיי?

אור ה' מוסתר – אבל, האדם מושגח בצורה תמידית, למרות:

שההשגחה לא תמיד ניראת - וגלויה לעין!

אם ההשגחה הייתה גלויה – לא היה ניתן להתכחש להנהגה האלוקית, ולא היה לאדם בחירה!

החוכמה היא – לגבור על הקושי וההסתר – וככה לנצח!

ממה יש לקב"ה תענוג ושעשוע?

דווקא אתה! ש'מתבוסס' בקשיים ש'מייצר' העולם הזה!

העולם השפל שכולל מיליון פיתויים וניסיונות, אתה עדיין רוצה:

'לעשות רצונו – בלב שלם'! ובוחר בטוב - ומנצח!

ואתה מצליח להתמודד עם ניסיונות - 'אין' סופיים בכל יום!

עליך נאמר: "ואבית תהילה מגושי עפר ומקרוצי חומר..."

והניצחון שלך – גורם לקב"ה תענוג ושעשוע אין סופי!

אתה עושה לקב"ה נחת רוח - שאף מלאך לא יכול לעשות!

איך מוצאים  'אור' אלוקי – ב'חושך' הסמיך?

כשהקב"ה נותן לך קושי, הוא לא רוצה להרע לך!

הוא רק רוצה – שתמצא אותו!

ותשתף אותו, כשותף 'פעיל' - במציאות חייך!

בכל קושי יש גם קצת משהו טוב - תמצא אותו!

אפילו אם הוא יראה לך - הכי קטן!

או לא משמעותי, דווקא הוא, יאיר לך - את כל החושך!

ואת זה ניתן לעשות ע"י שמחברים את:

 המציאות לקב"ה ומשתפים אותו בקושי, ואז:

אתה קולט שהקב"ה נמצא איתך – ממש שם!

וכשמציאות ה' חודרת לליבך – הניסיון מתבטל מאליו! ואז:

"אחלצהו ואכבדהו" אורך ימים אשביעהו – ואראהו בישועתי!

כשמחוברים – למקור האור והרחמים! רואים ישועות!

גבול שם לחושך - למצוא קרן אור

ה'מאור ושמש' מחדד בפסוק "גבול שם לחושך", שחייב:

לרצות למצוא את האור, לפתוח את הלב והעיניים:

ולתת לאור להתגלות ולהיכנס!

כדי, שמציאות חיינו תהיה מחוברת למקור החיים – הקב"ה.

וכך, האדם זוכה להקים שכינתא מעפרא  - זוכה לישועה.

מעט 'אור' דוחה הרבה - החושך

את החושך לא מגרשים עם מקלות!

קצת אור בתוך החושך מגרשת את – כל החושך!

תתאמץ קצת, ועוד קצת...

תתקרב קצת, ועוד קצת...

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

טטהר את הלב קצת, ועוד קצת...

"יש הקונה עולמו בשעה אחת" – בקצת, ועוד קצת...

שעה מלשון - שעשוע, דקה אחת של:

הודיה או נתינה, שתיקה או ויתור, הם - עולם מלא!

הם השעשוע – הם הישועה!

ואז: 'קומי אורי, כי בא אורך, וכבוד ה' – עליך יזרח'!

אור אלוקי יזרח עליך – ותראה ניסים ונפלאות!

לע"נ רבי קלונימוס קלמן אפשטיין הלוי בן רבי אהרן, שמאיר בספרו 'מאור ושמש' את - אורו ושמשו של מלכו של עולם (עפ"י פר' מטות).

יהי רצון שנזכה שאורו עלינו יזרח, ויעמוד לפני כיסא הכבוד, ויבקש ממלכו של עולם, שיזריח במהרה את אורו, ויביא את משיח צדקנו, אמן!