אאא

מסכת יומא, דף ס"ב - השיעור בעברית:     

 

מסכת יומא, דף ס"ב - השיעור באידיש:      

 

מסכת יומא, דף ס"ב - השיעור באנגלית:     

 

מסכת יומא, דף ס"ב - השיעור בצרפתית:      

 

מסכת יומא, דף ס"ב - השיעור בספרדית: