אאא

חבר מועצת גדולי התורה כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ וראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר נפגשו במהלך שמחת נישואי בנו של הנגיד ר' אברהם משה מרגלית, ושוחחו ארוכות. לידי 'כיכר השבת' הגיע תמלול של קטע קצר משיחתם, שהייתה לדבר היום בחסידות מודז'יץ ובקהילת תלמידי הגר"ש אלתר.

במהלך השיחה עלתה העובדה שראש הישיבה והאדמו"ר לא נפגשו כבר זמן רב, משכך, עלה הנושא ההלכתי בדין מי שלא ראו י"ב חודש, שצריך לברך 'שהחיינו'. ראש הישיבה והאדמו"ר התפלפלו רבות בעומק ההלכה, ובסברות לכאן ולכאן. כשסיימו את הדיון ההלכתי, נאנח הרבי ממודז'יץ ואמר  בכאב: "יא, ואנכי הסתר אסתיר פני, א זמן פון א הסתר פנים".

בחסידות מודז'יץ ובקהילת תלמידי הגר"ש אלתר מפרשים את הדברים על רקע קשיים שעוברת קהילת תלמידי הגר"ש, קשיים אותם הגדיר הרבי כ"הסתר פנים".

כאמור, הפגישה התקיימה במהלך שמחת החתונה לבנו של איש העסקים הנגיד ר' אברהם משה מרגלית בחדרה.