אאא

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל החליטה, ברוב גדול של חברים, למנות לקדנציה נוספת את עו"ד יוסף ויצמן, לתפקיד הבכיר של "משנה לראש לשכת עורכי הדין בישראל".

בנוסף, החליטה המועצה הארצית להעביר לסמכותו ולטיפולו הבלעדי של עו"ד ויצמן את הקשר וההתנהלות על בתי המשפט בישראל.

יצוין כי גם כיום עו"ד ויצמן מטפל בנושאים רגישים מול בתי המשפט, ומסייע לפרקליטים רבים בהתמודדות עם משברים פנימיים וזאת בשל ההיכרות והאמון בינו לבין נשיאי בתי המשפט.

עו"ד ויצמן מכהן בתפקיד שש שנים, ונבחר פעמיים ללשכת עורכי הדין יחד עם 12 נציגים מטעמו.

עו"ד ויצמן הינו בעלים של משרד עורכי דין בתחום האזרחי, ומכהן בנוסף כחבר הנהלה ודירקטור במגן דוד אדום, מרצה למשפטים בקריה האקדמית אונו וחבר הוועדה למינוי רשמי הוצאה לפועל.