אאא

בשיחתו השבועית אמש (שלישי), של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, דיבר לראשונה על ממשלת בנט-לפיד שקמה בתחילת השבוע.

ראש הישיבה פתח ואמר: "עכשיו ידוע המצב שיש ממשלה חדשה, שיש להם כוונה, ואומרים את זה בגלוי, שהם רוצים גזירות להעביר על הדת, דברים כאלה, על דיני התורה, לא לפי דיני התורה".

"ככה זו התכנית שלהם, אז מה עושים? מה העצה? זה תלוי בזכויות! כשיש זכויות אין הפרעות, כשיש זכויות, הבא ליטהר מסייעין אותו, כשיש זכויות אין הפרעות".

עוד אמר ראש הישיבה: "אז זה תלוי עכשיו מה יהיו הזכויות שלנו, כמה שאנחנו נעשה מה שאנחנו חייבים לעשות, תורה, ומעשים טובים, וכל התרי"ג מצוות, בין אדם לחברו ובין אדם למקום, שהכל יהיה בשלמות, בלי נגיעות, שהיצר הרע לא ישחד, בלי יצר הרע, נגד היצר הרע! אז הזכויות האלה נותנים זכויות שאין קשיים ואין הפרעות, ויש סייעתא דשמיא. זה המציאות".

צפו בווידיאו