כוכב המג'יק קאס

בניה יוחאי

בניה יוחאי

בניה יוחאי מעופרה

הביצועים

כיכר
ביצוע לשיר: לבחור נכון