אאא

בחודשי הקיץ מתקיימים בכל התתי"ם ברחבי הארץ, מסיבות לרגל תחילת לימוד חומש לילדים, בפלג ערכו בירושלים ובבני ברק מסיבות חומש, ומנהיגי הפלג הגאון רבי צבי פרידמן גאב"ד 'מסורת', הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש ראש ישיבת 'באר מרדכי' והגאון רבי שמואל מרקוביץ, ראש ישיבת פוניבז' הגיעו להשתתף ונשאו דברים.

במסיבות השתתפו הורי הילדים וכן רבנים נוספים: הגאון רבי בנימין רימר מר"י קרית מלך וטשעבין, הגאון רבי אהרן זלזניק, משגיח ישיבת פוניבז' ואהל תורה-פוניבז' לצעירים, הגאון רבי ישראל מאיר וויל רב שכונת רמת בית שמש ג' וקהילת היכל יוסף שלום, הגאון רבי צבי רייך, מאנשי החינוך המפורסמים בבני ברק, הגאון רבי אריה אלישיב ידי ימינו ונאמנו של הגרי"ש אלישיב זיע"א שנחשב מקורב אף למנהיגי הפלג כיום הגר"צ פרידמן והגר"ש מרקוביץ.

מסיבות חומש התקיימו ברשת התתי"ם 'נפש החיים' בהנהלת הרב שלמה פיין, שזו ומקבילתה רשת התתי"ם 'תפארת יעקב' בהנהלת הרב אליהו טומבק, אשר נוסדו יחד ע"י רה"י הגר"ש אויערבך זצוק''ל, כדי לתת מענה לילדי הפלג ברחבי הארץ.

צפו בתיעוד