אאא

בחצר הקודש צאנז נערכה בשבוע האחרון שמחת הברית לנין האדמו"ר, נכד להגה"צ רבי ברוך שטרנבוך, אב"ד הקהילה בברכפלד, בן להרב זאב שטרנבוך, בהשתתפות החסידים שהתקבצו בהיכל בית המדרש בנתניה.

בעריכת הברית כובד הרבי בסנדקאות, ולאחר מכן נערך מעמד 'לחיים' עבור החסידים. כשאח"כ הסבו בני המשפחה לסעודת מצווה.

בלילה שלפני עריכת הברית התקיימה שמחת ה'וואך נאכט', במהלכה נשא הרבי דברי תורה כמקובל בלילה שלפני הברית וערך 'לחיים' למשתתפים.