אאא

הגאון רבי יצחק אבא שאול, בעל ה"שמחה לאיש", ומזקני חכמי עדות המזרח הוזמן להיכל ישיבת פורת יוסף, למסור שיחת חיזוק בפני התלמידים.

חכם יצחק, למד בצעירותו בישיבת פורת יוסף, יחד עם הגאון רבי משה צדקה, שמכהן כיום כראש ישיבת פורת יוסף, ועבור בני הישיבה שנכחו במעמד המרומם היה זה לסגירת מעגל מרגשת.

בבואו להיכל הישיבה קיבלו אותו ראש הישיבה, רבני הישיבה והתלמידים הרבים, וחכם יצחק אבא שאול נשא דברי חיזוק והתעוררות.

לאחר מכן החלו במעמד תיקון חצות בהשתפכות הנפש ובתחנונים על הגלות המתמשכת ובציפייה לבניית בית המקדש במהרה.

עם צאתו מהיכל הישיבה עברו כל בחורי הישיבה להתברך מהגר"י אבא שאול, שהאציל מברכותיו על כל המשתתפים.