אאא

מאות חסידי סאדיגורה מהארץ ומחו"ל התאספו בשבת האחרונה בבני ברק לשבת התאחדות מרכזית שנערכה לרגל ציון יום השנה הראשון לפטירת האדמו"ר בעל ה'עטרת ישראל' זצוק"ל שנפטר בשנה שעברה בתאריך כ"א אב.

לקראת השבת הגדולה נערך סדר לימוד מיוחד שנמשך שלשה ימים בהשתתפות בחורי החסידות, במהלכם אף האזינו הבחורים לדרשות ולשיחות חיזוק מפיהם של זקני ונכבדי החסידות, כולל שיח מיוחד עם גבאי הרבי זצ"ל שסיפר אודות דברים שראה בקודש פנימה, זאת כהכנה מיוחדת לקראת השבת הגדולה.

בליל שבת נהרו המונים להיכל ה'סאלאש' הגדול שנבנה ברחבת בית המדרש בבני ברק, שם נערך ה'טיש' במשך למעלה משלוש שעות עד השעה 02:00 בלילה, ובשבת בבוקר אף סעדו החסידים והבחורים, יחד עם ראשי החבורות את סעודת השבת.

בסעודה שלישית ערך הרבי שוב את שולחנו, במהלכו הוא נשא דברי חיזוק בעניין מעלת הרצון וקבלת עול תורה, תוך שהוא מציין כי בכוחה של קבלה טובה באמת ובלב שלם לרומם את האדם  שעושה בכך נחת רוח גדול בשמים, ובכך יזכה שהשי"ת ישפיע עליו רב טוב וחסד כברכות המובטחות בפרשה.

לאחר מכן נערך מעמד 'הבדלה', ולאחר מכן עברו החסידים  במשך שעה ארוכה לפני הרבי לברכה ולאמירת 'אגיטע וואך'.