אאא

בהיכל ישיבת 'ברית יעקב' בשכונת בית וגן בירושלים פתחו הבחורים את 'זמן אלול' בהתלהבות ובהתמדה גדולה. מי שעומדים בראשות הישיבה, הם הרבנים הגאונים הרב יואל טולידנו, ואחיו הגאון הרב שמואל טולידנו, שמוסרים שיעורים קבועים עבור הבחורים.