אאא

בעיר טבריה נערכה עצרת התעוררות ומספד, במלאות השבעה לפטירת אב"ד טבריה הגאון רבי אברהם דב אוירבך זצ"ל, שנפטר בשבוע שעבר.

העצרת התקיימה בהיכל בית המדרש 'חסד לאברהם - קאליסק' בהשתתפות תלמידיו ומקורביו, ובהשתתפות רבנים בהם הגר"ד שמאי, ראש כולל 'שערי רחמים', הגר"ט שולזינגר, אב"ד קרית אתא, והגר"י בריזל, רב שכונת פאר בעיר, וראש כולל 'דרכי תלמוד'.

בדבריהם הדגישו הרבנים, את דרכו הייחודית של המנוח שפעל בחייו במסירות לטובת השמירה על ענייני הדת והכשרות בעיר, מבלי להתפשר, ואת גדלותו בתורה ובהלכה.

לאחר מכן נשא דברים הגרמ"ש שניידר, ראש כולל 'חסד לאברהם' שדיבר על החשיבות בהקמת ישיבה על קברו של האב"ד, ועל כן הוא הודיע על הקמת 'כולל שישי ושבת' לזכרו.