אאא

הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, פנה לרמטכ"ל, רב אלוף אביב כוכבי, בבקשה למנוע עלייה מיותרת של חיילים להר הבית: "בטוחני כי אך שגגה היא שנפלה בתום לב".

בפתח מכתבו מציין הגר"י יוסף: "הובאו לעיוני מכתביהם של חה״כ משה אבוטבול ובצלאל סמוטריץ וכן פרסום על הכוונה לקיים עליה להר הבית לחיילים במסגרת טיול למצטייני אלוף פיקוד מרכז לקראת ראש השנה".

"כידוע", מדגיש הראש"ל: "ההלכה היהודית אוסרת עליה להר הבית, מועצה הרבנות הראשית הממונה על פי חוק על קביעת הנורמות ההלכתיות במתחם, קבעה אף היא לאורך השנים במספר החלטות כי העליה להר הבית ליהודים בזמן הזה אסורה בתכלית על פי ההלכה".

לדבריו: "בהתאם לכך, נקבע בפקודת מטכ"ל 34.0301 15ג כי ״מפקד לא יחייב חייל לעלות להר-הבית, אלא אם כן הדבר נדרש עקב או לשם פעילות מבצעית".

הרב הראשי מבקש מראש המטה הכללי: "אבקש את התערבותכם בביטול החלטה הנ״ל, הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר לעם היהודי וכללי ההלכה היהודית במקום צריכים להישמר, בטוחני כי אך שגגה היא שנפלה בתום לב, והיא תתוקן על ידכם בהקדם האפשרי".

"לטיפולכם המסור אודה, בברכת התורה", סיים הרב את מכתבו לרמטכ"ל.