אאא

ח"כ משה טור פז (יש עתיד) התארח לריאיון גלוי באולפן 'כיכר השבת' והודה כי הממשלה נכשלה בכל הקשור להכנת מתווה עבור פתיחת שנת הלימודים במגזר החרדי בא' אלול, התייחס לחשש החרדי מהשלטון החדש וקרא לסיעות החרדיות להצטרף לממשלה. צפו בריאיון המלא.

קטע מהריאיון

לדבריו: "אנחנו מובילים אחרת את הממשלה הזאת. למשל הקו שלנו על מערכת החינוך זה לפתוח אותה ככל הניתן"

הקו של החרדים מהסגרים הקודמים

"אמת, ואני באמת חשבתי וגם כתבתי ואתה יכול למצוא את זה, שהחרדים במקומות רבים צודקים. כמו שמערכת החופשות לחרדים - הבנים, היא יותר טובה. "בין הזמנים" יותר טוב מ"חופש גדול, ואנחנו משלמים מחיר נורא על החופש הגדול. ככה אני חושב שבאמת המלחמה לשמור את מערכת החינוך פתוחה, צריכה להיות עכשיו של כולנו. 

ח''כ משה טור פז בריאיון לישי כהן
ח"כ משה טור פז בריאיון לישי כהן
הגדלה

"אני אומר בכל מקום, שהחרדה של החרדים לחינוך - אנחנו צריכים להעתיק אותה לכל החברה הישראלית. אסור להתמרד נגד השלטון שאלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו, אבל אנחנו צריכים להיות קנאים כמו החרדים לחינוך שלנו."

אז למדתם משהו מהחרדים בתקופה הזאת...

"בהחלט!"

אתה מחזיק תיק חינוך בעיריית ירושלים, מה דעתך על כך שממשלת ישראל פותחת שנת לימודים, היא כבר למודת ניסיון מהשנה שעברה שהחרדים פותחים את שנת הלימודים בא' אלול, ואין אף מתווה לחרדים!

אומרים לי מנהלי בתי ספר ומנהלי תלמודי תורה, התקשרנו למפקחים ואין לאף אחד תשובות. איש הישר בעיניו יעשה - זה מה שאמרו לנו!

"רע מאד. אני אומר כאן, משרד החינוך כשל במשך השנה וחצי הראשונות של הקורונה בכל הטיפול החינוכי במדינת ישראל - גם בחרדי.

"עכשיו זה נכון שלפוליטיקאים החרדים יש פה תפקיד, כשהם החלישו את המחוז החרדי שהיה אמור לטפל בהם, אבל לא רק אצלם האחריות". 

מה קשור המחוז החרדי לעובדה שאנחנו צריכים מתווה לפתיחת שנת הלימודים?

"בסוף יש מחוז שאמור לטפל בציבור, אבל אתה צודק. ממשלת ישראל הייתה צריכה להתכונן לא' אלול, כמו שהיא מתכוננת לראשון בספטמבר".

נכשלתם?

"משרד החינוך לא נערך, וגם כשהוא נערך הוא לא הצליח. אז בנקודה הזאת של הכנת החרדים לא התכוננו כראוי. זה נכון. ואני אומר שוב - נדרשים תמיד 2 לטנגו". 

אנחנו רואים את התוצאות - כל הערים החרדיות נהפכו להיות אדומות מאז תחילת שנת הלימודים

"נכון. אבל זה לא רק מוסדות הלימוד, צריך לומר".

אבל זה החלק המרכזי, לפי גורמי משרד הבריאות

"יש לזה משקל, אבל אני אומר כאן. חלק מהסיפור וגם הציבור החרדי צריך להבים את זה, שלבדלנות יש מחיר. כשאתה אומר שלום עלייך נפשי, אני אשב לעצמי ולא אדאג למה שקורה במדינה יש לכך מחיר".

מה זה בדלנות? הילדים שלי היו בבית כשהילדים שלך היו בבית. תלמודי התורה הספרדים היו סגורים, רוב הליטאיים היו סגורים, והיו כמה קהילות בציבור החרדי. אנחנו הקשבנו לכל ההנחיות של משרד הבריאות בגל הראשון, השני והשלישי. למה לילד שלי מגיע פחות מלילד שלך? למה לילד שלך יש מתווה, ולילד שלי אין מתווה?

"אתה צודק לגמרי. זאת ביקורת נכונה שאמרתי. רק אמרתי ששיתוף הפעולה החרדי עם מדינת ישראל ולהיפך, טעון שיפור כבר הרבה מאד זמן. בנקודה הזאת של הכנת פתיחת שנת הלימודים - כשל חד משמעי!".