אאא

דף נה

*השיר בחוה"מ. *יתקעו בחצוצרות. *תרי יומי. *המשמרות. *ג' רגלים

א.      השיר בחוה''מ 1. הבו לה' בני אלים. 2. ולרשע אמר אלוקים. 3. מי יקום. 4. בינו בוערים, ולר''פ הסירותי. 5. הסירותי, ולר''פ בינו. 6. ימוטו, ונדחה בשבת.

ב.      קרא יתקעו בחצוצרות 1. לר''א בר חנינא תוקעים לפי המוספין, ונדחה 2. למסקנא שמאריך בתקיעות. 3. או שמרבה בתוקעין.

ג.       אנן דיש לנו תרי יומי 1. לאביי שני ידחה. 2. לרבא שביעי. 3. לאמימר מדלגין.

ד.      המשמרות הימים 1. ביום הראשון, י''א פרים אילים שנים שעיר וי''ד כבשים, ו' מקריבין שנים והשאר אחד. 2. בשני י''ב, חמשה. 3. בשלישי י''א, ארבעה. 4. ברביעי עשרה, שלשה. 5. בחמישי ט', שנים. 6. בששי ח', אחד. 7. בשביעי כולם אחד. 8. בשמיני מפייסין, לרב כולם ולרבנן השניים שנשארו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     בג' רגלים כולם שוין 1. קרבנות רגלים. 2. לחם הפנים. 3. בעצרת שתי הלחם.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  השיר בחוה"מ (6)

ב.   קרא יתקעו בחצוצרות (3)

ג.    לדידן שיש תרי יומי מי נדחה (2)

ד.   המשמרות והימים (8)

ה.  כולם שוין בשלשה רגלים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]