אאא

כמידי שבוע ב'כיכר השבת', ולקראת יום הכיפורים מסביר המשפיע הנודע רבי יונתן שוורץ את מהות היום ואת הדרך להיטהר לפני הקב"ה - באמצעות משל ונמשל אודות עבירות שבין אדם לחברו.

היה פעם מלך שרצה לציין עשור למלכותו באמצעות חגיגה גדולה ומרהיבה בחוצות העיר, בליווי הצבא, ובליווי תזמורת וחוגגים רבים.

לקראת החגיגה הגדולה המלך התכונן במשך זמן רב, עד אשר חודשיים לפני האירוע שם המלך לב לפצע גדול שגדל על פרצופו, דבר אשר העציבו מאד בפרט לאחר ניסיונות של רופאים שונים לרפא את הפצע, אך ללא הצלחה.

בצר לו, הזמין המלך רופא יהודי שבדק אותו ואמר לו כי הפצע זהו דבר פחות גרוע לעומת מה שמצפה למלך בעתיד, ואלו זוג קרניים שיצמחו למלך בעוד תקופה, כאשר הםצע הנוכחי הוא רק הסימן לצמיחת הקרניים בהמשך.

המלך כעס מאד למשמע הדברים, ומידי בוקר הוא ניגש למראה כדי לראות האם הקרניים צומחים, אך לאחר כמה שבועות הפצע עבר והקרניים לא צמחו.

המלך שלח לקרוא לרופא ושאל אותו, האם שיקרת לי? לא ענה הרופא. פשוט ראיתי שאתה עסוק כל היום בפצע, וכדי שתהיה עסוק בדברים אחרים אמרתי לך שאמורים לצמוח לך קרניים, מה שכמובן לא קרה, אך הפצע נעלם כלא היה.

הנמשל: אנחנו עומדים לפני יום הכיפורים. חז"ל מסבירים שאחד התנאים שאומר לנו הקב"ה, זה כי ביום הזה יכפר עליכם לפני ה' תטהרו - דהיינו לפני שאתם באים להקב"ה קודם כל תטהרו. מדוע כתוב בלשון רבים תטהרו ולא תטהר? מסבירים חז"ל כי הסיבה לכך היא שעלינו למצוא פתרון לעבירות של בין אדם לחברו "תטהרו"=תסלחו אחד לשני ורק לאחר מכן יכפר עליכם לפני ה'.

ישנם אנשים שיש להם סכסוך עם חבר או עם קרוב משפחה במשך שנים בגלל שטות, ומאז הם לא עוזבים את הפצע ועסוקים בו יומם ולילה, במקום לעזוב ולהתעסק בדברים אחרים - בדברים חשובים, ואשר על כן התנאי ביום כיפור שיכפרו לכולנו על עוונותינו זה עשיית שלום בין אדם לחברו.

גמר חתימה טובה, ושנה מבורכת.