אאא

ליארצייט של רבי אברהם המלאך – שיוצא בשבת יב' תשרי 

כיצד ברכת הצדיק - מורידה לאדם שפע? 

# רבי אברהם המלאך היה הבן היחיד של המגיד ממעזריטש: זכה לכינוי 'המלאך' כיון שהיה פרוש מעניני העולם הזה, גר והתבודד בעיירה פאסטוב שליד קייב, ולא הסכים לקבל עליו את הנהגת הציבור.

# חברותא של 'בעל התניא': לבקשת אביו, הוא למד חברותא עם 'בעל התניא', הוא לימד את 'בעל התניא' - 'חסידות', ו'בעל התניא' לימד אותו 'נגלה'.

המאמר הוא חידוש של החברותא הנפלאה, מתוך ספרו של רבי אברהם המלאך 'חסד לאברהם' פר' בלק, ומסביר: כיצד ברכת הצדיק מורידה שפע לאדם?

# משל המסביר כיצד השפע יורד לעולם: משל לאדם הרוצה להעביר חפץ ממקום אחד למקום שני, הוא צריך למצוא מישהו שיש לו קשר עם שני המקומות, כדי שיוכל להעביר את החפץ ממקום אחד לשני.

# הנמשל – הצדיק הוא 'כצינור' להורדת השפע: משל המסביר כיצד השפע יורד לעולם: דרך ירידת השפע מהעולם העליון, היא ע"י 'צינור' שהוא כ'שליח' שמצוי ומחבר בין שני העולמות.

# הצדיק מקושר לשני העולמות: הצדיק חי בעולם הגשמי, אך 'ראשו מגיע השמיימה' – הוא מחובר לעולם העליון.

המציאות הזאת, מאפשרת לו להיות - ה'צינור' שמוריד שפע לאדם.

# "משה איש האלוקים" - חציו איש וחציו אלוקים: דוגמא לדבר, מה שנאמר על משה רבינו "משה איש האלוקים" שמפרשים - חציו איש וחציו אלוקים, נשמת משה רבנו הייתה דבוקה בעליונים, אבל, הוא עבד את הקב"ה בעולם הגשמי.

# מה הקושי להוריד שפע מהעולם הרוחני לעולם גשמי? מסביר רבי אברהם המלאך בספרו 'חסד לאברהם' פר' בלק, שהעולם העליון והעולם התחתון, הם:

שני עולמות - מאוד רחוקים שונים במהותם.

ולכן, יש צורך לעשות שינוי בשפע, שיאפשר את הורדתו.

# חיבור העולמות ע"י ביטול מידות הנפש: הנפש הגשמית של הצדיק מבוטלת לקדושת הנשמה האלוקית שבו, ולכן, הנשמה האלוקית מושכת ומורידה את השפע מהעולם הרוחני לעולם עולם הגשמי.

# במה מתבטא כוחו של הצדיק? צדיק אמיתי חי מתוך ביטול והכנעה מוחלטים לה' יתברך, הוא מחזיק מעצמו 'אין' חסר ממשות, וכל רצונו רק להיכלל במציאות ה' יתברך בכל רגע ורגע.

ודווקא מציאות זו, היא שנותנת לו את הכח להוריד את השפע מהעולם העליון, שיפעל עפ"י חוקי הטבע של העולם הזה.

# הצדיק חי בידיעה שרק הקב"ה פועל: לצדיק אין שום ספק, שכל השפע שיורד דרכו, לא קשור אליו, והוא רק 'צינור' שמחבר בין שני העולמות.

# הצדיק מבטל ומכניע את מידות הנפש: הצדיק מכניע את ששת מידות הנפש: חסד גבורה תפארת נצח הוד – לרצון ה' יתברך, וע"י זה זוכה:

להיות 'יסוד' - לגילוי מלכותו של ה' יתברך בעולם!

# הארת מידת ה'מלכות' – הורדת השפע: הנהגת הצדיק, מאירה בו את המידה השביעית, מידת ה'מלכות' – המלכת ה' בעולם, וע"י מידה זו:

השפע יורד מהעולם הרוחני לעולם הגשמי, ונשפעים כל הברכות!

# הקשר לצדיק מביא שמחה לאדם: אור הצדיק מוריד שפע טוב ושמחה לכל אדם שקשור לצדיק - וזוכה לישועות.

כמו שכתוב: "אור זרוע לצדיק" – האור מתגלה ומאיר גם לאנשים פשוטים, הנקראים: "ישרי לב".

# חיבור לצדיק – מזכרת את נשמת האדם: ידוע ש'כל המחובר לטהור - טהור', החיבור לצדיק ולימוד תורתו, היא הדרך לזכך ולטהר את הנשמה, וע"י כך האדם זוכה לשפע ברכות וישועות...

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

# האם השפע שיורד ע"י הצדיק הוא - נס או טבע? הצדיק עובד את הקב"ה –בדבקות והכנעה מעל הטבע, מתוך מסירות נפש עד כלות הנפש, אבל, נראה לו שזה ה'טבע', ולכן: הנהגתו הניסית, גורמת לך:

שמימוש ברכת הצדיק נראית - כ'טבע'!

הוא לא חושב שמדובר בדרך 'ניסית', ולכן:

הצדיק סולל לכל אדם שקשור אליו - ישועות שלא בדרך הטבע!

# רבי אברהם המלאך מלמד את הדרך להורדת השפע:

המהלך במאמר הסביר את הדרך להורדת השפע. ואיך?

ע"י התקשרות לצדיקים - השפע והברכה יורדים לאדם!

'וכל הרוצה יבוא ויטול', והבן!

לע"נ רבי אברהם המלאך בן רבי דב בער ממעזריטש ואימו הצדקנית קיילא.

יהי רצון שנזכה כולנו כאחד לשפע ולברכה, וכל מילי דמיטב, אמן!