אאא

ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר חידש בחול המועד את המסורת שבה נהג בעבר – כאשר נהג למסור שיעורים בימי חול המועד בישיבתו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, ישיבת פוניבז' לצעירים.

בשיעור שהתקיים היום (ראשון) השתתפו המונים, שגדשו את היכל בית המדרש וצבאו על מבואותיו מבחוץ. במשך השיעור שנמשך כשעה, עמד הגר"ש בעיון מעמיק על דיני 'סוכה הראויה לשבעה' כאשר במהלך השיעור התקיים מו"מ סוער ועיוני עם השומעים.

בתום השיעור עלה ראש הישיבה, כדרכו, לבקר את אמו, הרבנית תליט"א א"ח של הרבי ה'פני מנחם' זי"ע, וכן ביקר את שני אחיו המתגוררים בב"ב, הגה"ח רבי יעקב מאיר אלתר בנו בכורו של הרבי ה'פני מנחם' זי"ע והגה"ח רבי יצחק דוד

אחר, עלה לביתו של ראש ישיבת סלבודקא, הגאון רבי דוב לנדו, שאותו מחשיב הגר"ש ל'רבו המובהק', זאת לצד ההערצה הרבה אותה רוחש לו הגר"ד.

בביקור שנערך בבית הגר"ד, שוחחו השניים על עניין 'מפתחות' הספרים. הגר"ש ציין ששמע בעבר הרחוק מרבי דב שהגאון רבי עקיבא איגר ערך את המפתחות לספריו בעצמו. בהמשך הצביע על טעות שמצא ב'מפתח' שנערך לספריו של הגר"ד לנדו. הגר"ד, מצידו, אישר זאת והראה כי גילה את הטעות בספר ואף ציין כי יש לתקנה במהדורה הבאה.

בתום הביקור מיהר הגר"ש ונמלט במהירות החוצה, במטרה למנוע מהגר"ד ללוותו החוצה, אך הדבר לא הועיל וראש הישיבה הגר"ד התעקש לצאת החוצה ללוות את האורח, בטענה שכיבוד תלמיד חכם גורם לו שמחת יו"ט, כאשר הוא נשאר לעמוד על מקומו עד שרכבו של ראש הישיבה נעלם מעיניו.